ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ ႏို္င္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတ႔ြဆုံ
 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏို္င္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E.Mr.Peter Lysholt Hansen အား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ (၁)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံ၊ ဇမၺဴသီရိ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

လႊတ္ေတာ္ ဂ်ာနယ္

အမွတ္ (၄၀)၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ

ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

S M T W T F S
 
 
 
 
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
 
 
 
 
 
18
 
19
 
20
 
21
 
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
 
 
 
31
 
 

ဗီဒီယိုု မွတ္တမ္းမ်ား

 

Facebook ေပၚတြင္လည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

31/10/2014

 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏို္င္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E.Mr.Peter Lysholt Hansen အား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ (၁)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံ၊ ဇမၺဴသီရိ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌

30/10/2014

ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္(၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး(၂၆)ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ယေန႔ နံနက္၁၀ နာရီတြင္က်င္းပ ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင့္ဆန္း၏ ၃၀-၉-၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေမးျမန္းခဲ့ သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေစမည့္ အနာဂတ္အစီအမံမ်ား မည္သို႔ခ်မွတ္ထားသည္ႏွင္‌့ အစီအမံမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္စိန္ေခၚမႈမ်ားႀကဳံေတြ႕ ပါက မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ ႐ြက္မည္ကို သိလိုျခင္းေမးခြန္းႏွင္‌့ စပ္လ်ဥ္း၍လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာ စိုးရင္က ရွင္းလင္း တင္ျပရာရွင္းလင္း တင္ျပခ်က္အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။