ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဒုတိယသမၼတ မစၥတာ လီယြမ္ေခ်ာင္ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ေတြ႕ဆုံ
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္း သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဒုတိယသမၼတ မစၥတာ လီယြမ္ေခ်ာင္ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၊ ဇမၺဴသီရိဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ေတြ႕ဆုံသည္။

လႊတ္ေတာ္ ဂ်ာနယ္

အမွတ္ (၄၀)၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ

ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

S M T W T F S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

ဗီဒီယိုု မွတ္တမ္းမ်ား

 

Facebook ေပၚတြင္လည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

18/12/2014

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္း သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဒုတိယသမၼတ မစၥတာ လီယြမ္ေခ်ာင္ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၊ ဇမၺဴသီရိဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ေတြ႕ဆုံသည္။

17/12/2014

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ကန္သာယာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ကြင္း၌ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ (၁၅) ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲကို က်င္းပၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင္‌့ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။