ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သူရဦးေရႊမန္း သာစည္ၿမိဳ႕၌ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သူရဦးေရႊမန္းသည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔  နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးသာစည္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမ၌ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ ဂ်ာနယ္

အမွတ္ (၄၀)၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ

ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 
 
12
 
13
 
 
15
 
16
 
17
 
 
19
 
 
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

ဗီဒီယိုု မွတ္တမ္းမ်ား

 

Facebook ေပၚတြင္လည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

23/11/2014

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သူရဦးေရႊမန္းသည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔  နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးသာစည္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမ၌ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

23/11/2014

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဂ်ာမန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (GIZ)တုိ႔အၾကား ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MOU) လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ မြန္းတည့္ (၁၂)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံ ျပည