ပထမအႀကိမ္  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္အစည္းအေဝး

 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စာၾကည့္တိုက္သို႔ World Bank မွ စာအုပ္မ်ား လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရုံး စာၾကည့္တိုက္သို႕ World Bank Office Bangkok မွ စာအုပ္ လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔မြန္းလြဲ (၂) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (C) ေဆာင္ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ ဒုတိယထပ္အစည္းအေ၀းခန္းမတို႕တြင္ က်င္းပသည္။

လႊတ္ေတာ္ ဂ်ာနယ္

အမွတ္ (၄၀)၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ

ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

S M T W T F S
 
 
 
2
 
 
 
5
 
6
 
 
 
9
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
16
 
 
 
19
 
20
 
 
 
23
 
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

ဗီဒီယိုု မွတ္တမ္းမ်ား

 

Facebook ေပၚတြင္လည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

17/07/2014

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရုံး စာၾကည့္တိုက္သို႕ World Bank Office Bangkok မွ စာအုပ္ လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔မြန္းလြဲ (၂) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (C) ေဆာင္ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ ဒုတိယထပ္အစည္းအေ၀းခန္းမတို႕တြင္ က်င္းပသည္။

17/07/2014

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ သည္ ေဟာင္ေကာင္တကၠသိုလ္မွ ျပင္သစ္သုေတသန လက္ေထာက္ ပါေမာကၡ Dr. Renaud EGRETEAU အား ယေန႔နံနက္ (၉) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ (I-1) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။