ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေသာင္း International Finance Corporation World Bank Group မွ Mr. Roperto Enchandi ႏွင့္အဖြ႔ဲအား လက္ခံေတြ႔ဆုံ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေသာင္း သည္ International Finance Corporation World Bank Group မွ Mr. Roperto Enchandi ႏွင့္အဖြဲ႔အား ယေန႔နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ေရးရာေဆာင္ (I-1)၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

လႊတ္ေတာ္ ဂ်ာနယ္

အမွတ္ (၄၀)၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ

ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

S M T W T F S
 
 
 
 
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
 
 
 
 
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

ဗီဒီယိုု မွတ္တမ္းမ်ား

 

Facebook ေပၚတြင္လည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

17/10/2014

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးခ်စ္ေဆြ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ စည္းရုံးေရး မွဴးမ်ား ၈၅ ဦး၊ “ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ကိုအေဝးၾကည့္” ေဆာင္းပါးေရးသားေနသူ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား ဦးေအာင္ဒင္ (Mr.

17/10/2014

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေသာင္း သည္ International Finance Corporation World Bank Group မွ Mr. Roperto Enchandi ႏွင့္အဖြဲ႔အား ယေန႔နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ေရးရာေဆာင္ (I-1)၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။