ပထမအႀကိမ္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
နဝမပံုမွန္အစည္းအေဝး


 

25th April, 2014
Friday
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္း ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳ၊ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင္‌့ ၿမိဳ႕မိ ၿမိဳ႕ဖမ်ားအား ေတြ႕ဆုံအမွာစကားေျပာၾကား
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္းသည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန႐ုံး ရွင္ေစာပုခန္းမ၌ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

S M T W T F S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
အမွတ္ (၄၀)၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ
Posted on : Oct, 09 2013

ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားအား Facebook ေပၚတြင္လည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

25/04/2014

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္းသည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန႐ုံး ရွင္ေစာပုခန္းမ၌ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း
24/04/2014

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဗဟိုဌာန(Rule of Law Centres)မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္း ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္ အင္းလ်ားလမ္း အမွတ္(၅၉)ရွိ လႊတ္ေတာ္႐ုံးခြဲ  အစည္းအေဝး ခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္း  တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။