ပထမအႀကိမ္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
နဝမပံုမွန္အစည္းအေဝး


 

18th April, 2014
Friday
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ၁၃၇၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္၊ ႏွစ္သစ္မဂၤလာအခါေတာ္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တို႔၌ အႏၲရာယ္ကင္း ပရိတ္တရားေတာ္ နာယူျခင္း၊ မဂၤလာအခမ္းအနားက်င္းပျခင္း
ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၁၇ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သူရဦးေ႐ႊမန္းအမွဴးျပဳေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ုံးႏွင့္   ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား၏ ၁၃၇၆ခုႏွစ္ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း ၁ရက္ေန႔ အႏၲရာယ္ကင္းပရိတ္တရားေတာ္နာ အခမ္းအနားကို ယေန႔ညေနပိုင္းတြင္   ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ   ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္   ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တို႔၌ က်င္းပသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

S M T W T F S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
အမွတ္ (၄၀)၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ
Posted on : Oct, 09 2013

ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားအား Facebook ေပၚတြင္လည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း
18/04/2014

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၁၇

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သူရဦးေ႐ႊမန္းအမွဴးျပဳေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ုံးႏွင့္   ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား၏ ၁၃၇၆ခုႏွစ္ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း ၁ရက္ေန႔ အႏၲရာယ္ကင္းပရိတ္တရားေတာ္နာ အခမ္းအနားကို ယေန႔ညေနပိုင္းတြင္   ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ   ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္   ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တို႔၌ က်င္းပသည္။

10/04/2014

တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၊ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ဥကၠ႒ မစၥတာ က်န္းတဲ့က်န္း၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးထြတ္ခြာလာေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒သူရဦးေ႐ႊမန္း သည္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမႉးမ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားလိုက္ပါလ်က္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ ၇ရက္ေန႔ ၀၉၃၀နာရီခ်ိန္တြင္ ေဟာင္ေကာင္အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ၊ ဥပေဒျပဳေကာင္စီ သို႔ ေရာက္ရွိ ရာ