ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ Landesa (Rural Development Institute) ၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဥကၠ႒ Prof: Roy Prosterman ႏွင့္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ Landesa (Rural Development Institute) မွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဥကၠ႒ Prof: Roy Prosterman ႏွင့္အဖြဲ႕အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၆ ရက္ ညေန (၁၆း၃၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ေရးရာေဆာင္အမွတ္ (I-2) ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ ဂ်ာနယ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္၊ (၉၉)

ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

S M T W T F S
1
 
2
 
3
 
4
 
 
6
 
7
 
8
 
 
 
 
 
13
 
14
 
15
 
 
 
 
 
20
 
21
 
22
 
 
 
 
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

ဗီဒီယိုု မွတ္တမ္းမ်ား

Facebook ေပၚတြင္လည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

26/03/2015

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ Landesa (Rural Development Institute) မွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဥကၠ႒ Prof: Roy Prosterman ႏွင့္အဖြဲ႕အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၆ ရက္ ညေန (၁၆း၃၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ေရးရာေဆာင္အမွတ္ (I-2) ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

26/03/2015

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာခ်မ္းၿငိမ္းသည္ စတန္းဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္၊ International Political Studies (IPS) မွ ပထမႏွစ္သင္တန္းသားအဖြဲ႕အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္ မြန္းလြဲ (၁၃း၀၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ေရးရာေဆာင္အမွတ္ (၁) ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္

24/03/2015

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း၊ ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာေငြအရအသံုးႏွင့္ အခြန္ေကာက္ဆိုင္ရာ စိစစ္ညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးစိုးသာသည္ The World Bank မွ စီးပြားေရးပညာရွင္အႀကီးအကဲႏွင့္ အႀကီးတန္းဒုတိယဥကၠ႒ Mr.Kaushik Basu ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၈

24/03/2015

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးစုိးႏိုင္သည္ ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႔မွ Ms.

19/03/2015

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးႏွင့္ အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ စိစစ္ညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးစိုးသာသည္ IDEA မွ Honorable Bryon Wilfert ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၈ ရက္ ညေန(၄)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ေရးရာေဆာင္အ

19/03/2015

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေပါလစ္ဗ်ဴ႐ိုိုအဖဲြ႔၀င္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ အဖႏိုင္ငံေတာ္တပ္ဦးဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒ H.E.

18/03/2015

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးႏွင့္ အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ စိစစ္ညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးစိုးသာသည္ ကမၻာ႔ဘဏ္အဖြဲ႕မွ Mr.

Pages