ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႔ဆံု
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E.Mr.Bruce Rata Shepherd အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃ ရက္ ညေန ၃ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။ ထို႔သို႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႏွင့္ အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတ

လႊတ္ေတာ္ ဂ်ာနယ္

အမွတ္ (၄၀)၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ

ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

S M T W T F S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

ဗီဒီယိုု မွတ္တမ္းမ်ား

Facebook ေပၚတြင္လည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

04/03/2015

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E.Mr.Bruce Rata Shepherd အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃ ရက္ ညေန ၃ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။ ထို႔သို႔ ေတြ႔ဆံုရာတ

01/03/2015

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီတြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာခန္းမတြင္  က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေဒသခံျ

01/03/2015

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E.Mr. Nicholas Coppel ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔အား  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔ ညေန (၄)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

01/03/2015

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ လာအုိျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏို္င္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E.Mr.Lyying SAYAXANG ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ ညေန (၄) နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင

27/02/2015

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ကုလသမဂၢ ႏိုင္ငံေရးရာဌာနအႀကီးအကဲ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာဂ်က္ဖရီဖဲလ္မင္း ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ နံနက္ (၈)နာရီ (၁၅) မိနစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု  ဇမၺဴသီရိဧည့္ခ

27/02/2015

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးလြန္းသီသည္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ ေရနံႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ Mr.Ole-Jocob Edna ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ ရက္ ညေန (၄) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံုေရးရာေဆာင္

24/02/2015

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ HD Centre (Centre for Humanitarian Dialogue)၏ စင္ကာပူႏိုင္ငံအေျခစုိက္ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr.

24/02/2015

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဆြ Heineken ကုမၸဏီအဖြဲ႔မွ ျပင္ပပူးေပါင္းဆက္ဆံေရး ဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. John Clarke ႏွင့္ အာရွပစိဖိတ္ဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr.

Pages