ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္ ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး H.E.Mr.Desmond Swayne ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔အား ၂၀၁၄ခုႏွစ္  ၾသဂုတ္  (၂၇)နံနက္ (၁၀)နာရီ (၄၅) မိနစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

လႊတ္ေတာ္ ဂ်ာနယ္

အမွတ္ (၄၀)၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ

ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

S M T W T F S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

ဗီဒီယိုု မွတ္တမ္းမ်ား

 

Facebook ေပၚတြင္လည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

28/08/2014

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကိုယ္စား ႏိ္ုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးလွျမင့္ဦးသည္ ဓါတု လက္နက္တားဆီးပိတ္ပင္ေရး စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အကူအညီေပးေရးဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး မစၥတာ မာ့ခ္အယ္လ္ ဘြန္းစ္အား ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္  ၂၇ ရက္ မြန္းတည့္  (၁၂) နာရီတြင္ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ေရးရာေဆာင္ အမွတ္ (၁) ၌ လက္ခံ ေတြ႔ဆံုသည္။

28/08/2014

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး H.E.Mr.Desmond Swayne ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔အား ၂၀၁၄ခုႏွစ္  ၾသဂုတ္  (၂၇)နံနက္ (၁၀)နာရီ (၄၅) မိနစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည