Law Database | Mail | English Version

အဆိုမ်ား

19/05/2016

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေဝး (၁၁)ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ဦးလဂန္ဇယ္ဂ်ဳံး (ဝိုင္းေမာ္မဲဆႏၵနယ္) က “မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ႏွိမ္နင္းေရးတြင္ ျပည္သူလူထုပါဝင္လာမႈအေပၚ ႀကိဳဆို ေထာက္ခံရန္ႏွင့္ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္သူမ်ား၏ အႏၲရာယ္မွကာကြယ္ေပးရန္အျပင္ ထိေရာက္ ေသာ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကို အျမန္ဆုံးေဆာင္႐ြက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ ဤလႊတ္ေတာ္က တိုက္တြန္းေၾကာင္း”  အေရးႀကီးအဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ဦးလမာေနာ္ေအာင္ (အင္ဂ်န္းယန္မဲဆႏၵနယ္) က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

10/05/2016

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေဝး ပဥၥမရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ဦးစိုင္းထြန္းေအာင္ ( ေက်ာက္မဲ မဲဆႏၵနယ္) က “ ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏွင့္ ေက်ာက္မဲ ၿမိဳ႕နယ္ေဒသအတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ မိဘျပည္သူမ်ား ဒုကၡမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕ေနရပါသျဖင့္ အျမန္ဆုံး တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္ဆိုင္းႏိုင္ေရးႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈ ဒုကၡမ်ားအား အျမန္ဆုံး ေျဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အေရးႀကီးအဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ေဒၚနန္းခမ္းေအး (နမၼတူ မဲဆႏၵ

05/04/2016

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေဝး ၂၁ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေဒါက္တာဦးစံေရႊဝင္း (ေရၾကည္ မဲဆႏၵနယ္ “ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ ျပည္လမ္းေထာင့္ရွိ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ပိုင္ေျမကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း မရွိေသာ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံတည္ေဆာက္ရန္ ငွားရမ္းေပးျခင္းအား ရပ္ဆိုင္းေပးပါရန္ အဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင့္/မသင့္ အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း” အဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ေဒါက္တာေဒၚသန္းေငြ (ေတာင္ႀကီး မဲဆႏၵနယ္) က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။