Law Database | Mail | English Version

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးလင္း ကခ်င္ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီမွ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ M ေကာန္လ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႕ဆံု

   ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးလင္းသည္ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီမွ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ M ေကာန္လ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔အား ယေန႔ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံု ေရးရာေဆာင္အမွတ္ (I-2) အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုသည္။

   ေတြ႕ဆံုစဥ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ေက်ာက္ မ်က္ရတနာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သံုးသပ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို  ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

    အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးလင္း ႏွင့္အတူ ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာ ဦးေဝၿဖိဳးေအာင္၊ ဦးေဇာ္ဝင္း၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္္ေမာင္ႏွင့္ ဦးေနမ်ိဳးထြန္းတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ  ၂၁ ရက္