သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး

10/04/2014
တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၊ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ဥကၠ႒ မစၥတာ က်န္းတဲ့က်န္း၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးထြတ္ခြာလာေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒သူရဦးေ႐ႊမန္း သည္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမႉးမ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားလိုက္ပါလ်က္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ ၇ရက္ေန႔ ၀၉၃၀နာရီခ်ိန္တြင္ ေဟာင္ေကာင္အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ၊ ဥပေဒျပဳေကာင္စီ သို႔ ေရာက္ရွိ ရာ
10/04/2014
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္း သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕  သမၼတႏိုင္ငံ၊ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္၊ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ H.E. Mr. Zhang Dejiang ႏွင့္ မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ H.E. Mr. Zandaakhuu Enkhbold တို႔၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ယေန႔ နံနက္ ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ တ႐ုၾတ္ပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံသို႔ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ထြက္ခြာ ပါသည္။
05/04/2014
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္းသည္ ၂၀၁၄ခုႏွွစ္၊ ဧၿပီ ၄ ရက္္ နံနက္ ပိုင္းတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန႐ုံး၊ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ ေျမ အသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီႏွင့္ ၿမိိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ ၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။
03/04/2014
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္းသည္   နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Johannes Boer အား ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း
02/04/2014
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ၂၀၁၄ ခု၊ ဧၿပီလ ၁ရက္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ေဇယ်ာ သီရိ ၿမိဳ႕နယ္ရိွၿမိဳ႕နယ္စီမံ ခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၊ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီႏွင့္ရပ္ကြက္ /ေက်းရြာအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား ေတြ႔ဆံုၿပီး ေျမအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ  ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေျပာၾကားသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း
28/03/2014
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္းသည္   အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ စတန္းဖို႔ဒ္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ မစၥတာ အက္ဒ္ဝက္ဒ္ ေပါလ္ လာဇီးယား ဦးေဆာင္ သည့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၊ ဇမၺဴသီရိ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။
သူရဦးေရႊမန္း
26/03/2014
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ၂၀၁၄၊ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီ ၄၅ မိနစ္ တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ အတူ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု၊ ဇမၺဴသီရိေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ ဆံုသည္။
26/03/2014
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပည္နယ္အစိုးရက ေထာက္ခံတင္ျပထားေသာ စီမံကိန္း (၈)ခု အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ခြင့္ျပဳကူညီေပးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံု၊ ဇမၺဴသီရီေဆာင္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယ က၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမနး္တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

Pages