Law Database | Mail | English Version

အဆိုမ်ား

06/03/2017

ေဒါက္တာသန္းဝင္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပမဲဆႏၵနယ္က ႏိုင္ငံအဝန္း အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား     ထင္ရွားသိသာစြာ က်ဆင္းေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးေရး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္သင္‌့/သင္‌့ အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း

06/03/2017

ဦးေဇာ္မင္းသိန္း၊ ေလးမ်က္ႏွာမဲဆႏၵနယ္က ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ ငဝန္ျမစ္အား ကာရံထားေသာ ေရကာတာမ်ားအား ယခုေရာက္ရွိမည့္ မိုးရာသီတြင္ ျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ပူပန္မႈမရွိေအာင္ ႀကိဳတင္အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ထားရွိေရးႏွင့္ လာမည့္ ပြင့္လင္းရာသီတြင္ တာတမံမ်ားႀကံ႕ခိုင္မႈရွိရန္ ေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင့္/မသင့္ အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း

Pages