Law Database | Mail | English Version

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ၿဗိတိသွ်ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ)၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ၿဗိတိသွ်ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း(ျမန္မာႏိုင္ငံ) (British Chamber of Commerce Myanmar)၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Ms Chloe Taylor အား ယေန႔ ေန႔လယ္ ၁ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္အမွတ္ (I-1) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ထိုသုိ႔ေတြ႕ဆံုစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿဗိတိသွ်စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း(ျမန္မာႏိုင္ငံ) (British Chamber of Commerce Myanmar)မွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ား စသည္တို႔အေပၚ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြး‌ေႏြး‌ၾကသည္‌။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖ၊ ဦးေမာင္တိုးႏွင့္ ေကာ္မရွင္ရံုးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္