Law Database | Mail | English Version

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္

ဦးျမင့္ေဌး

၁။အမည္-ဦးျမင့္ေဌး
၂။အျခားအမည္-
၃။လူမ်ိဳး/ ဘာသာ-
ဗမာ/ဗုဒၶ
၄။ႏုိင္ငံေရးစိစစ္ေရး ကတ္ျပားအမွတ္-
၈/ငဖန(ႏိုင္) ၀၀၁၈၀၆
၅။ေမြးသကၠရာဇ္-
Monday, November 10, 1958
၆။ေမြးဖြားရာဇာတိ-
ငဖဲၿမိဳ႕နယ္
၇။ပညာအရည္အခ်င္း-
ပထမႏွစ္ (ရူပေဗဒ)
၈။လက္ရွိအလုပ္အကုိင္-
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း
၉။အဘအမည္၊ အလုပ္အကုိင္-
ဦးအုန္းေက်ာ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း
၁၀။အမိအမည္ ၊ အလုပ္အကုိင္-
ေဒၚအမာၾကဴ၊ မွီခို
၁၁။ဇနီး/ခင္ပြန္း အမည္ ၊ အလုပ္အကုိင္-
ေဒၚၾကည္ၾကည္စံ၊စာရင္းစစ္မွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းရံုး။
၁၂။သား/သမီးအမည္ ၊ အလုပ္အကုိင္-

(၁) ေမာင္စည္သူျမင့္၊ ေက်ာင္းသား
(၂) မျဖဴစင့္ျမင့္၊ ေက်ာင္းသူ

၁၃။အျမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ-
အမွတ္(၁၁)ၿမိဳ႕မရပ္၊ ငဖဲၿမိဳ႕။
၁၄။ကိုယ္စားျပဳပါတီ/တစ္သီးပုဂၢလ-
၁၅။ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသည့္ မဲဆႏၵနယ္-