Law Database | Mail | English Version

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူူရဦးေရႊမန္း ႏိုဘယ္-ျမန္မာစာေပပြဲေတာ္သို႔ သဝဏ္လႊာေပးပို႔

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူူရဦးေရႊမန္း ၁၇-၁-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားဇတ္ရံုရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ ႏိုဘယ္-ျမန္မာစာေပပြဲေတာ္သို႔ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့သည္။

မိန္႔ခြန္း