Skip to main content
(ဆ)-ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ Right to Recall ဥပေဒကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္မည္၊ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ၾကန္႔ၾကာေနရသည္ကို သိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

၆-၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔က ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက Right to Recall နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ လႊတ္ေတာ္မွာ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ေမးျမန္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေအာင္ျမင့္က လာေရာက္ေျဖၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၎၏ေျဖၾကားခ်က္က ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး

(စ)-မက္မန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံးအေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

မက္မန္းခ႐ိုင္အေနျဖင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာ‌ ေျခာက္ခု၊ မက္မန္းၿမိဳ႕နယ္အေနျဖင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ၂၀ ခု တို႔ျဖင္‌့ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ခ႐ိုင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲ႐ုံးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ႐ုံးကို ၁၇-၁၁-၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ခ႐ိုင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္႐ုံးတြင္ ဦးစီးအရာရွိ တစ္ဦး၊ အျခားဝန္ထမ္း ႏွ

(ခ)-ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုက အစိုးရပိုင္အေျခခံ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ယင္းပါတီ၏ အလံစိုက္ထူျခင္းႏွင့္ တံဆိပ္ကပ္ထားမႈတို႔သည္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

(ခ)-

(က)-ဟသၤာတခ႐ိုင္တြင္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္အခါ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္(၃)ေနရာျပန္လည္က်င္းပေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

ဟသၤာတခ႐ိုင္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ေက်း႐ြာအုပ္စုေပါင္း ၃၇၀၊ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၅၅ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာေပါင္း ၂၉၈၂၊ ခ႐ိုင္လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၁၂၉၂၉၅ ဦး ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဟသၤာတ၊ ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာ အုပ္စုေပါင္း ၁၅၉ အုပ္စု မဲေပးႏိုင္သည့္ ဦးေရက ၃၃၇၂၇၃ ဦးရွိပါေၾကာင္း၊ ေလးမ်က္

(က)-ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ အမည္စာရင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ျပန္လည္ေပးပို႔လာသည့္ အမည္စာရင္းတြင္ အဖြဲ႕ဝင္(၂)ဦး အမည္စာရင္း လြဲမွားေန သျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေ႐ြးခ်ယ္ေပးပို႔ခဲ့သည့္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ၏ အမည္စာရင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ျပန္လည္ေပးပို႔လာသည့္ အမည္စာရင္းတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ႏွစ္ဦး လြ