Skip to main content
စုစုေပါင္းေမးခြန္း (236) ခု
(ဂ)-ထားဝယ္တကၠသိုလ္တြင္ အဏၰဝါေဗဒဘာသာရပ္တစ္ခု တိုးျမႇင့္သင္ၾကားႏိုင္ေရးအစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ အဏၰဝါသိပၸံဘာသာရပ္ကို ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသိုလ္၊ ပုသိမ္တကၠသိုလ္၊ ၿမိတ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ စစ္ေတြတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးလ်က္ရွိသည္ဟု သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ၿမိတ္တကၠသိုလ္မ်ား ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို အဏၰဝါသိပၸံဘာသာရပ္၏ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္း ေလ့လာျခင္းကို

(ခ)-ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ နတ္ေမာက္လမ္းသြယ္(၁)ရွိ စက္မႈနည္းပညာေလ့က်င္‌့ေရး သင္တန္းေက်ာင္း (SITE) အား အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္းအျဖစ္ အဆင္‌့တိုးျမႇင္‌့ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင္‌့ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

 

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ နတ္ေမာက္လမ္းသြယ္ (၁) ရွိ စက္မႈနည္းပညာ ေလ့က်င္‌့ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသည္ ယခင္က အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန႐ုံးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ ၂.၅ ဧကေက်ာ္ရွိပါသည္။ ၉-၇-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လမ္းၫႊန္တိုက္တြန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင္‌့ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်

(ဏ)-ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕ရွိ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဥပဓိ႐ုပ္မေကာင္းေတာ့သည္‌့ နဝရက္(ခန္းမ) အေဆာက္အဦေနရာတြင္(၁၅၀x ၃၀x ၂၂)ေပ အ႐ြယ္အစားရွိ စံကိုက္(၂)ထပ္ ပင္မေက်ာင္း ေဆာင္တစ္ေဆာင္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္‌့ေမးခြန္း

 

ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕အေျ

(ဎ)-ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအသီးသီးတြင္ ေဒသသင္႐ုိးေရးဆြဲႏိုင္ရန္ တိက်သည့္မူဝါဒခ်မွတ္ေပးျခင္း၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ စာအုပ္႐ိုက္ႏွိပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သို႔စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကိုသိလိုျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအသီးသီးတြင္ ေဒသသင္႐ုိးေရးဆြဲႏိုင္ရန္ တိက်သည့္မူဝါဒခ်မွတ္ေပးျခင္း၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ေဒသခံမ်ားပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ရရွိႏိုင္သည့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အခ်ိန္မီ စာအုပ္႐ိုက္ႏွိပ္ႏိုင္ ရန္အတြက္ မည္သို႔စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

(ဍ)-မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေဟာင္ကန္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ နားယုန္႔ေက်း႐ြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း(ခြဲ)အား လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အသစ္ျပဳျပင္ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

 

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊ က်ိဳင္းတုံခ႐ိုင္ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ေဟာင္ကန္ေက်း႐ြာအုပ္စုသည္ ရွမ္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၊ လြယ္လ(ဝ) တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ လားဟူလူမ်ိဳးမ်ား စုေပါင္းေနထိုင္သည့္ ေက်း႐ြာအုပ္စုႀကီး တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အိမ္ေထာင္စုအားျဖင့္ ၄၆၀ အိမ္ေထာင္စုရွိၿပီး လူဦးေရအားျဖင့္ ၂၀၃၃ ခန္႔၊ ႐ြာေပါင္း ၁၀ ႐ြာခန္႔ရွိသည့္အနက္ နားယုန္႔ေက်း႐ြာသည္ လြယ္လ