Skip to main content
(က)-ကနီၿမိဳ႕နယ္ရွိ လၽွပ္စစ္မီတာေဘာက္စ္ရရွိေရး ခက္ခဲေနျခင္းကို မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္အထက္ပိုင္း ျမစ္ေဘးဝဲယာရွိ ေက်း႐ြာ ၃၅ ႐ြာအား ဓာတ္အားလိုင္းသြယ္တန္းေပးရန္ႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ားတည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္‌့ေမးခြန္း

 

ကနီၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လၽွပ္စစ္မီးလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မီတာေဘာက္စ္ရရွိေရး မ်ားစြာေႏွာင့္ေႏွးခက္ခဲေနျခင္းကို မည္သို ႔ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္အထက္ပိုင္း ျမစ္ေဘးဝဲယာရွိ  ၁၁ ဓာတ္အားလိုင္းမေရာက္ရွိေသးေသာ ေက်း႐ြာ ၃၅ ႐ြာအား ဓာတ္အားလိုင္းသြယ္တန္းေပးရန္ႏွင့္ ဓာတ္အားႏိုင္နင္းမႈရွိေစေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိႏွင့္

(ခ)-ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)တြင္ 66/11 KVA ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္၊ဝါယာႀကိဳးႏွင့္လမ္းမီးသီးမ်ားျပဳျပင္တပ္ဆင္ရန္ထရိန္းကားႏွင့္လွ်ပ္စစ္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားခ်ထားေပးရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းဖြဲ႔စည္းပုံတိုးခ်ဲ႔ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ 66/11 KVA ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ ေပးပါရန္၊ ဝါယာႀကိဳးမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ လမ္းမီးသီး/မီးလုံးမ်ား ျပဳျပင္တပ္ဆင္ျခင္း၊ ရႈပ္ေထြးဝါယာႀကိဳးမ်ား ရွင္းလင္းေရးအတြက္ ထရိန္းကား သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းသုံးကားတစ္စီးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ကာကြယ္ေရးအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား လုံေလာက္စြာခ်ထားေပးပါရန္၊ သုံးစြဲမီတာ၊ သုံးစြြ

(ဂ)-ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုနမ့္ေက်း႐ြာအုပ္စုႏွင့္ ပန္းတန္ေက်း႐ြာအုပ္စုမွ ေဒသခံပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား (၂၄)နာရီ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားအသုံးျပဳခြင့္ရရွိေရးအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ကူညီပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိလိုျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

မိမိတို႔ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၈ မိုင္ကြာေဝးေသာေဒသမွာ ဟိုနမ့္ေက်း႐ြာအုပ္စုႏွင့္ ပန္းတန္ေက်း႐ြာ အုပ္စုဆိုၿပီး ေဒသခံပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား စုေပါင္းေနထိုင္ေသာ ေက်း႐ြာအုပ္စုႀကီး ႏွစ္အုပ္စုရွိပါေၾကာင္း၊ ယခင္က ဆက္သြယ္သြားလာေရး အင္မတန္ခက္ခဲေသာ ေဒသျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခု ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္သြယ္သြားလာေရးအတြက္ အဓိကအခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ား ျ

(ည)-လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္၊ ေဗာဓိကုန္းေက်း႐ြာတြင္ 33/11 KV 5-MVA ဓာတ္အားခြဲ႐ုံတစ္႐ုံတည္ေဆာက္ ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ားတိုးတက္ ျမင့္မားလာေစရန္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအပါအဝင္ လၽွပ္စစ္မီးလင္းေရးသည္ အလြန္အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေနပါေၾကာင္း၊ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္သည္ ေက်း႐ြာေပါင္း ၂၆၁ ႐ြာ၊ ရပ္ကြက္ႀကီး ခုနစ္ရပ္ကြက္ႏွင့္ လူဦးေရသုံးသိန္းနီးပါး ေနထိုင္သည့္ ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲတြင္

(စ်)-ဆင္ေပါင္ဝဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အင္းလတ္၊ ေဇာင္ခ်မ္းေတာင္၊ အင္းမ၊ အလယ္႐ြာ၊ သာဝတၱိေက်း႐ြာမ်ား လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးအတြက္ ဓာတ္အားလိုင္းသြယ္တန္းမႈမ်ားႏွင္‌့ ထရန္စေဖာ္မာတပ္ဆင္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင္‌့ စပ္လ်ဥ္းသည္‌့ေမးခြန္း

 

ဆင္ေပါင္ဝဲၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ အင္းလတ္၊ ေဇာင္ခ်မ္းေတာင္၊ အင္းမ၊ အလယ္႐ြာ၊ သာဝတၱိ စသည္‌့ ေက်း႐ြာမ်ား လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး အတြက္ လိုအပ္ေသာဓာတ္အားလိုင္း သြယ္တန္းမႈမ်ားႏွင္‌့ ထရန္စေဖာ္မာတပ္ဆင္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင္‌့ စပ္လ်ဥ္းသည္‌့ ေမးခြန္း