Skip to main content
(က)-လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာလုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာလုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ အညီညီၫြတ္ျခင္းရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ရပ္နားသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္

(ခ)-ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္းႏွင္‌့ ကားလမ္းအၾကားရွိ ခမရ(၂၀)မွ တပ္ေျမအျဖစ္ ရရွိထားေသာေျမ (၇.၉၀၀၂) ဧကအတြင္း အသုံးမျပဳသည္‌့ ေျမေနရာမ်ားအား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဝင္း ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ စြန္႔လႊတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ႏွင္‌့စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မ(၃)ရပ္ကြက္၊ ဖေအာင္း႐ြာမရပ္အတြင္း ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္းႏွင္‌့ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းအၾကားရွိ ခမရ(၂၀)မွ တပ္ေျမအျဖစ္ အသုံးျပဳခြင္‌့ ရရွိထားေသာေျမ(၇.၉၀၀၂) ဧက အတြင္း တပ္မွ အသုံးမျပဳသည္‌့ ေျမေနရာမ်ားအား ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဝင္း ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ စြန္႔လႊတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ႏွင္‌့စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခ

(က)-ျမန္မာ့ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လုံၿခဳံေရးအတြက္ လုံၿခဳံေရးအင္အားတိုးျမႇင့္ေပးျခင္း နည္းပညာအပါအဝင္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား တိုးျမႇင့္ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပင္လယ္ႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ ေက်း႐ြာ ၁၀ ႐ြာရွိပါေၾကာင္း၊  မီးျပေက်း႐ြာ၊ ေခ်ာင္းဝေက်း႐ြာ၊ ကုလားတန္းေက်း႐ြာ၊ ရွမ္းေခ်ာင္းေက်း႐ြာတို႔မွာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လုံၿခဳံေရးအတြက္

(က)-ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အုေတၱာင္ျပင္ေက်း႐ြာအနီး ၿပိန္းေခ်ာင္းဦးပိုင္အမွတ္ ၆၅၉ ကြင္းႏွင္‌့ ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန၏ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင္‌့ ေျမျပင္အေျခအေနကြာျခားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ စိစစ္ေပးႏိုျင္ခင္းရွိ/မရွိႏွင္‌့ စပ္လ်ဥ္းသည္‌့ေမးခြန္း

 

မိမိတို႔ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရန္ကုန္-စစ္ေတြကားလမ္းမႀကီးကို ျဖတ္သြားသည့္ လမ္း တစ္ေနရာတြင္ ေပ ၄၀၀ ေက်ာ္ ျမင္‌့သည့္ ကရံေစာက္ေတာင္တန္းႀကီး တစ္ခုရွိပါေၾကာင္း၊ ကရံေစာက္ေတာင္တန္း၏ တစ္ဖက္တြင္ ခမရ ၅၃၉ တပ္ရင္းတစ္ခုရွိၿပီး တစ္ဖက္တြင္ ျပည္သူမ်ား လုပ္စားေနသည့္ လယ္ယာဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔ထဲမွ လယ္ယာေျမတခ်ိဳ႕သည္ တစ္ခ်ိန္က တပ္သင္းေျမအျဖစ္ ရွိေနခဲ့ရာက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြ

(ခ)-သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေ႐ႊျဖဴရတနာအမည္ရ တပ္ပိုင္ေဂါက္ကြင္းကို ႏိုင္ငံပိုင္အမ်ားျပည္သူေဂါက္သီး အားကစားကြင္းအျဖစ္ စြန္႔လႊတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

ေ႐ႊျဖဴရတနာေဂါက္ကြင္းသည္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ခ.လ.ရ(၃၁) တပ္ရင္းေျမႏွင့္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊ က်င္းကိုးက်င္းပါရွိၿပီး ေျမဧရိယာ ၉၅.၂၅ ဧကရွိပါေၾကာင္း၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သီဟသူရစစ္ေမာင္ ဗ်ဴဟာမွဴးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ အားကစားသမား ၆၀ ေက်ာ္ခန္႔ႏွင့္ ရန္ပုံေငြလည္း သိန္း ၆၀ ေလာက္ရွာထားေပးႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းညေစာင့္တစ္ဦး၊ ကြင္းျ