Skip to main content
စုစုေပါင္းေမးခြန္း (11) ခု
(က)-နိုင္ငံျခားခရီးသြားလာမႈ ကန္႔သတ္ထားသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေျဖေလၽွာ့ေပးလ်က္ရွိသည္မ်ားကို တရားဝင္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေၾကညာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ခရီးသြားစီးပြားေရးက႑ ျမႇင့္္တင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရိွႏွင္‌့ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

နိုင္ငံျခားခရီးသြားလာမႈ ကန္႔သတ္ထားသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ‌

(က)-မာန္ေအာင္ကၽြန္း၏ ပင္လယ္ကမ္း သဘာ၀ အလွကို အေျခခံ၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း အား ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွအားစိုက္ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ ေပးမည့္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

u tin nuမာန္ေအာင္ကၽြန္းေပၚရွိ ကမဝကမ္းေျခအပိုင္းတြင္ ကမဝကမားႏွင့္ ျပင္ေကာက္ကမ္းေျခတို႔ ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ ကမ္းေျခမွ ေလးမိုင္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိုင္တိုင္အမွတ္(၁၉) မွ (၂၃) အထိအားလုံး တစ္ဆက္တည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိန္းမႂကြယ္ကမ္းေျ

(က)-ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီး အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းသစ္ မ်ားေပၚေပါက္ကာ လူမႈစီးပြားဘဝျမႇင့္တင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္ကို သိလုိျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

(က)-ကယားျပည္နယ္၏ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီး အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းသစ္ မ်ားေပၚေပါက္ကာ ဝင္ေငြတိုးပြားလာၿပီး လူမႈစီးပြားဘဝျမႇင့္တင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ ေျဖေလၽွာ႔ေပးမႈမ်ားအပါအဝင္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ သည္ကို သိလုိျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

(က)-ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းႏွင့္ အခြန္မ်ား အေျမာက္အျမားရရွိႏိုင္ရန္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ေလ့ရွိသည့္ ေရေပၚကၽြန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသာကစားခြင့္ရွိသည့္Casinoလုပ္ငန္းမ်ားခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းႏွင့္ အခြန္အေကာက္မ်ား အေျမာက္အျမား ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ေလ့ရွိသည့္ ေရေပၚကၽြန္းမ်ားေပၚတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသာ ဝင္ေရာက္ကစားခြင့္ရွိသည့္ Casino လုပ္ငန္းမ်ားကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

(ခ)-ငပလီကမ္းေျခအပါဝင္ေခ်ာင္းသာ၊ေငြေဆာင္ ကမ္းေျခအတြင္းရွိ တည္းခိုရိပ္သာမ်ား၊ ဘန္ဂလို မ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္မ်ားအား အျမင့္ေပ-၃၀(၂) ထပ္ အေဆာက္အဦမ်ားအစား (၃)ထပ္ႏွင့္ (၅)ထပ္ အေဆာက္အဦအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေဆာက္လုပ္ ခြင့္ျပဳရန္အစီအစဥ္ရွိ၊မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း