Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊တိုင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာဆိုင္ရာေကာ္မတီ  ဥကၠ႒ ဦးျမင့္လြင္ အေမရိကန္သံရံုး ဒုတိယအတြင္းဝန္ Ms. Sarah Grebowski ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာဆိုင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္လြင္သည္ အေမရိကန္ သံရံုး ဒုတိယအတြင္းဝန္ Ms. Sarah Grebowski ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔အား ယေန႔ မြန္းလြဲ နာရီ အခ်ိန္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္ (I-12) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံတြ႔ဆံုသည္။

ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ ေကာ္မတီအခန္းက႑ အေရးပါမႈႏွင့္ ေကာ္မတီမွတာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ဥပေဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ေကာ္မတီအား နည္းပညာမ်ား၊ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား အကူအညီေပးေရးစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍    ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္အတူ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာသေလးေစာႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ရက္