Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးၾကည္မိုးႏိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရနံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးၾကည္မိုးႏိုင္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရနံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအား ယေန႔ ညေန နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္ (I-8) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔က႑ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ေရနံ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း၊ ေရနံတူးေဖာ္စမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္ ေရနံထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို   ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္အတူ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးျမင့္(ခ) ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ရက္