Skip to main content

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ ဥေရာပသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ဆက္တြဲ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕(EFM) ၏ ေခါင္းေဆာင္ Mr. Alexander Graf Lambsdorff အား လက္ခံ ေတြ႕ဆုံ

 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ ဥေရာပသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ဆက္တြဲ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕(EFM)၏ ေခါင္းေဆာင္ Mr. Alexander Graf Lambsdorff အား ယေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။
ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ား၌ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံးမႈမရွိေစေရးႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ား ကြဲလြဲမႈမရွိေစေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား စိစစ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ေတြ႔ဆုံပြဲသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဉီးထြန္းထြန္းဟိန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ဥေရာပသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ဆက္တြဲ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (EFM) ႏွင့္ အတူ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Kristian Schmidt လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃ ရက္