Skip to main content

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၊ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ (Ombudsman) ၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ Mr. Peter Boshier အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ သည္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၊ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ (Ombudsman) ၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ Mr. Peter Boshier အား ယေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေဆာင္ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တိုင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းကာ ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားထံမွ ေပးပို႔တင္ျပလာသည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ ဌာန အသီးသီး၏ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈပုံစံမ်ား၊ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံရွိ Ombudsman ႐ုံးႏွင့္ ၎၏ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝရရွိမႈဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၊ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္(Ombudsman)၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ Mr. Peter Boshier ႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Steve Marshall လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၇ ရက္