Skip to main content

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းေရးရာႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းေရးရာေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကီးအကဲ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရးရာေကာ္မရွင္အႀကီး

 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ သည္ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဗဟို ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းေရးရာႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းေရးရာေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကီးအကဲ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရးရာ ေကာ္မရွင္ အႀကီးအကဲ H.E. Mr. Tran Van Tuy အား ယေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေဆာင္ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံ ေတြ႔ဆုံသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံစဥ္ ျမန္မာ-ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ပုံႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မႈႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း  ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆုံပြဲသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၈ ရက္