Skip to main content

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမေန႔သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမေန႔သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်းဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမေန႔သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း