Skip to main content

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဥ္စမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသည့်သူများစာရင်း

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဥ္စမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသည့်သူများစာရင်းဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဥ္စမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသည့်သူများစာရင်း