Skip to main content

မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်သည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

ရက်စွဲ
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်