Skip to main content

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးထိ မေးခွန်းများနှင့်အဆိုများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ