Skip to main content

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (Bundestag) ရွိ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ H. E. Mr. Uwe Kekeritz အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ သည္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (Bundestag) ရွိ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ H. E. Mr. Uwe Kekeritz အား ယေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေဆာင္ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ႏွင့္အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္