Skip to main content
(ခ)-ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ ငါးမိနစ္ျပတ္ေတာက္ ရျခင္း၏ အျဖစ္မွန္ကို ရွင္းလင္းေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္‌့ေမးခြန္း

 

အဆိုပါေမးခြန္းကို မတ္လ ၈ ရက္ ေန႔က ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ယေန႔ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔က်မွ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းခြင့္ရသည္ကို စိတ္မေကာင္းပါေၾကာင္းႏွင့္ သို႔ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ၿပီး ေျဖၾကားသည္ကို ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး သိၿပီးျဖစ္သည့္ ေဟမာေနဝင္းသီခ်င္းကို MNTV မွ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္ေန႔ လႊတ္ေတာ္ Live ျပသည့္အခ်ိန္တြင္ ငါးမိနစ္ခန္႔ၾကားျဖတ္ ထုတ္လႊင့္ေပးသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးခဲ့

(က)-ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းၿပီးေသာ ႏွစ္အလိုက္ဥပေဒမ်ားအား အမ်ားျပည္သူေလ့လာႏိုင္ရန္ လုံေလာက္စြာျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ က်င့္သုံးဆဲဥပေဒစာရင္းကို ၃-၉-၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ထုတ္ေဝသည့္ ေၾကးမုံသတင္းစာျဖင့္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထုတ္ျပန္သည့္ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ က်င့္သုံးဆဲဥပေဒစာရင္းကို ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပ‌ေဒစုစုေပါင္း ၉၁၇ ခုရွိေၾကာင္း ယင္းတည္ဆဲဥပေဒ ၉၁၇ ခု အနက္ ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ က်င့္သုံးဆဲ ၃၉၇ ခုကို ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ျ

(က)-ႏိုင္ငံေက်ာ္စာေရးဆရာႀကီး ေ႐ႊဥေဒါင္းစာအုပ္မ်ား ထုတ္ေဝမႈ၊ စာမူမ်ားထိန္းသိမ္းထားမႈ၊ စာမူခမ်ား ရရွိမႈပမာဏႏွင့္ ေ႐ႊဥေဒါင္းစာေပဆုခ်ီးျမႇင့္ရန္ မည္သို႔စီမံေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကို သိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

စာေရးဆရာႀကီးေ႐ႊဥေဒါင္းသည္ ျမန္မာစာေပေလာကႏွင့္ စာေရးဆရာမ်ားက ဦးၫြတ္ဂါရဝျပဳရသည့္ စာေရးဆရာႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အထူးျခားဆုံးႏွင့္ အမွတ္ထင္ထင္ စံျပဳထိုက္သည့္ စာအုပ္က တစ္သက္တာ မွတ္တမ္းႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ား ဆိုသည့္စာအုပ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆရာႀကီးသည္ ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမေတာင္ေက်း႐ြာသူ ေဒၚႀကီးစိုးႏွင့္အိမ္ေထာင္က်ၿပီး မိမိ၏ဇာတိ ကမ္းနီ႐ြာတြင္ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္ အဂၤလိပ္စာ ေက်

(က)-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အတၳဳပၸတၱိစာအုပ္ကို ေရးသားျပဳစုထုတ္ေဝရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

 

မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ကေရာ၊ ယခုေရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သူလူထု အမ်ားစု၏ ရင္ထဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တစ္ေယာက္သာရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေသေသာသူ ၾကာရင္ေမ့ဆိုသည့္ စကားရွိေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကြယ္လြန္သြားသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ၾကာသြားေသာ္လည္း ယေန႔ထိ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက တစ္ေန႔မွေမ့မရသည္မွာ မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္နံတစ္လ်ားကၿမိဳ႕မ်ားတြင္

(က)-လပြတၱာၿမိဳ႕၊ ကုန္သြယ္လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္ ဦးပိုင္အမွတ္(၁၃၀) ေျမေနရာအား စာေရးဆရာႀကီး ေမာင္ထင္၏ စာၾကည့္တိုက္ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

လပြတၱာၿမိဳ႕သား ကြယ္လြန္သြားသူ ႏိုင္ငံေက်ာ္စာေရးဆရာႀကီး ေမာင္ထင္အား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ လပြတၱာၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားႏွင့္ စာေပဝါသနာရွင္မ်ားစုေပါင္း၍ ေမာင္ထင္စာၾကည့္တိုက္ကို ၅-၁၁-၂၀၁၁ ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီ႐ုံး အသင္းပိုင္အေဆာက္အဦကို အကူအညီေတာင္း၍ ယာယီဖြင့္လွစ္ ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ၾကက္ေျခနီ႐ုံးတြင္လည္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပစၥည္းမ်ားထားရွိရန္ လိုအပ္ေနပါ၍ ေနရာကို ျ