Skip to main content

 

အဂၤလိပ္-ျမန္မာ တတိယစစ္ပြဲအၿပီး သီေပါမင္းႏွင့္မိဖုရား စုဘုရားလတ္တို႔ကို အိႏၵိယႏိုင္ငံရတနာဂီရိသို႔ ပို႔ေဆာင္ထားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သီေပါမင္းက ရတနာဂီရိတြင္ နတ္႐ြာစံခဲ့ၿပီး စုဖုရားလတ္သည္ ရန္ကုန္တြင္ နတ္႐ြာစံသည္မွာ ေ႐ႊတိဂုံဘုရား၏ ေတာင္ဘက္တြင္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ စုဖုရားလတ္၏ အုတ္ဂူရွိပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ လူသိသူသိနည္းပါးေနေသာ အခ်က္ေလးတစ္ခ်က္ က်န္ရွိေနေသးပါေၾကာင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ၿပီးသည့္ေနာက္ အဂၤလိပ္တို႔က ၎တို႔ကိုျပန္လည္ၿပီး ရန္ျပဳႏိုင္မည့္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ၎ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ခ်ထားၿပီးေနာက္ ေစာင့္ၾကည္‌့အကဲခတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ မင္းတုန္းမင္း၊ သီေပါမင္းစသည္တို႔၏ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ားသည္ အသက္ေတာ္မ်ားႀကီးရင့္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ၿမိတ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ကံေတာ္ကုန္ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ ဂူသခ်ႋဳင္းမ်ားသည္ ငါးထပ္ႀကီးဘုရားအနီး တစ္ဝိုက္တြင္ ရွိသည့္အတြက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပဳျပင္ထိိန္းသိမ္း ေစာင္‌့ေရွာက္မည့္သူမရွိသျဖင့္ ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းခံရၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည့္ အုတ္ဂူမ်ားက ေညာင္ရမ္းထိပ္တင္ကေလး၊ ေညာင္အုပ္ထိပ္ရွင္တင္ကေလး၊ မင္းပင္မင္းသားႀကီး၊ သုံးဆယ္ထိပ္တင္ကေလး၊ သရစိမ္းမိဖုရားႀကီး၊ လင္းပန္မိဖုရား၊ သက္ပန္မိဖုရား၊ ေကာလင္းမင္းသား၊ က်ပင္းမင္းသား၊ ၿပိဳင္တန္းထိပ္ေခါင္တင္၊ ေနာင္မြန္ထိပ္တင္ကေလးစသည့္ စုစုေပါင္းအုတ္ဂူ ၁၁ လုံးသည္ လုံးဝမရွိေတာ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုက်န္ရွိေနသည့္ အုတ္ဂူမ်ားသည္လည္း အိမ္ႀကိဳအိမ္ၾကားတြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီး မၾကာမီေပ်ာက္ကြယ္ သြားမည္ကို စိုးရိမ္ရပါေၾကာင္း၊

ျမန္မာ့ေျမတြင္ က်႐ႈံးခဲ့ရသည့္ မဟာမိတ္စစ္သခ်ႋဳင္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ျမတ္တစ္ႏိုး ထိန္းသိမ္းထားပါေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ ေထာက္ႀကံ႕စစ္သခ်ႋဳင္းႏွင့္ သရက္ၿမိဳ႕က တူရကီစစ္သခ်ႋဳင္းတို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုလို ျမန္မာတို႔၏ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ားကို တန္ဖိုးထားေသာအားျဖင့္ ထုိအုတ္ဂူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

 

ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဘုရင့္ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား၏ အုတ္ဂူသခ်ႋဳင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ငါးထပ္ႀကီးနားအနီး စာအုသြင္၏ တန္ေဆာင္းေလွကားေဘးတြင္ တည္ရွိၿပီး ျမန္ေအာင္ေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ကပ္လ်က္ က်ိဳက္ထီး႐ိုးေစတီေက်ာင္း၊ ဝဲျပန္စာသင္တိုက္၏ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ တည္ရွိပါေၾကာင္း၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဘုရင့္ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား၏ အုတ္ဂူသခ်ႋဳင္းတြင္ အုတ္ဂူေပါင္းအလုံး ၂၀ ရွိၿပီး ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ေဟာင္းျဖစ္သည့္ စာအုသာ၏ အုတ္ဂူအပါအဝင္ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား၏ အုတ္ဂူ ၆ လုံးႏွင့္ က်န္အုတ္ဂူမ်ားတြင္ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အုတ္ဂူမ်ားျဖစ္ၾကပါေၾကာင္း၊ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား၏ အုတ္ဂူ ၆ လုံးအနက္ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး၏ သမီးေတာ္၊ မင္းတပ္ထိပ္ေခါင္တင္၏ အုတ္ဂူသည္ ဘုံဆင့္ကႏုတ္ပန္းပါ အုတ္ျပာသာဒ္ဂူျဖစ္ၿပီး က်န္အုတ္ဂူမ်ားတြင္ မည္သည္‌့လက္ရာမွ ပါရွိျခင္းမရွိသည့္ အုတ္ဂူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား၏ အုတ္ဂူ ၆ လုံးတြင္ရွိသည့္ ကမၺည္းစာပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္‌့ အတိုင္းအတာမ်ားမွာ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး၏ သမီးေတာ္မင္းတပ္ ထိပ္ေခါင္တင္သည္ ၅-၆-၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ သက္ေတာ္ ၁၀၃ ႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင္‌့ အုတ္ဂူ၏သက္တမ္းမွာ ၅၂ ႏွစ္ခန္႔ ရွိေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပၪၥမသဂၤါယနာတင္ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး၏ ေျမးေတာ္ ပင္လယ္ထိပ္ေခါင္တင္ႀကီးသည္ ၁၃၁၇ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁၄ ရက္ သက္ေတာ္ ၈၁ ႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အၾကမ္းအားျဖင္‌့ အုတ္ဂူ၏သက္တမ္းသည္ ၆၃ ႏွစ္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပၪၥမသဂၤါယနာတင္ ဘဝရွင္မင္းတုန္း မင္းတရားႀကီး၏ေျမးေတာ္ သုသီရိနႏၵသတီ (ခ) ပင္လယ္ထိပ္ေခါင္တင္ကေလးသည္ ၁၃၂၂ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလဆန္း ၅ ရက္ သက္ေတာ္ ၈၃ ႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္အတြက္ အုတ္ဂူ၏သက္တမ္းသည္ ၅၈ ႏွစ္ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အိမ္ေရွ႕မင္းတရားႀကီး၏ ေျမးေတာ္ျမင္းမူထိပ္ေခါင္တင္ ဘုရား၏သားေတာ္ ေမာင္ေမာင္ထိပ္တင္သည္ ၁၃၁၃ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္ သက္ေတာ္ ၈၀ ခ်ိန္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္အတြက္ အုတ္ဂူ၏ သက္တမ္းသည္ ၆၇ ႏွစ္ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေညာင္အုပ္မင္းသမီးထိပ္တင္ခ်ိဳသည္ ၁၃၀၀ ျပည့္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၄ ရက္ သက္ေတာ္ ၅၁ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္အတြက္ အုတ္ဂူ၏ သက္တမ္းသည္ အႏွစ္ ၈၀ ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး၏ ေျမးေတာ္ေညာင္အုပ္ မင္းသားႀကီး၏ သမီးေညာင္အုပ္ထိပ္တင္စိုးသည္ ၁၃၁၁ ခုႏွစ္၊ နယုန္လဆန္း ၁၁ ရက္ သက္ေတာ္ ၄၇ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္ အတြက္ေၾကာင္‌့ အုတ္ဂူ၏သက္တမ္းသည္ ၆၉ ႏွစ္ရွိၿပီဆိုသည္ကို စိစစ္ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ ဘုရင့္ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား၏ အုတ္ဂူ ၆ လုံးကို လြန္ခဲ့ေသာ ၁၈ ႏွစ္ခန္႔က မည္သူမၽွ လာေရာက္ျပဳျပင္ျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေန႔ မတိုင္မီက ေအာက္ျမန္မာျပည္  ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္အသင္းမွ လာေရာက္၍ ယိမ္းယိုင္ေနေသာ အုတ္ဂူမ်ားတည္‌့မတ္ျခင္း၊ ေဆးျဖဴသုတ္ျခင္းစသည္‌့ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္မႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဘုရင့္ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား၏ အုတ္ဂူမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား အသင္းမွ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမွာ သင္‌့ေလ်ာ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဌာနအေနျဖင္‌့မူ ဗိသုကာတန္ဖိုး၊ သမိုင္းတန္ဖိုး၊ အႏုပညာလက္ရာတန္ဖိုး၊ ေခတ္ကာလတန္ဖိုးျမင့္မားသည့္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦမ်ားကို ဦးစားေပးထိန္းသိမ္းေနရသျဖင္‌့ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား၏ အုတ္ဂူမ်ားအား ထိန္းသိမ္းရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ဦးမင္းသိန္း (ေတာင္တြင္းႀကီးမဲဆႏၵနယ္) က ဆက္စပ္ေမးခြန္း ေမးျမန္းပါသည္။

မိမိ၏ ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ က်န္ရစ္ေနေသာ  အုတ္ဂူ ၆ လုံးသည္ ေနာက္ဆုံး  မေပ်ာက္မပ်က္ဘဲ က်န္ေနသည့္ လက္က်န္အုတ္ဂူမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဂူ ၆ လုံးကလည္း အတိုင္းအတာကို ၾကည္‌့သည့္အခါ ထုထည္အားျဖင္‌့ ႀကီးႀကီးမားမားမဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္မွ ေငြေၾကးေျမာက္ျမားစြာ အကုန္အက်ခံၿပီး ထိန္းသိမ္းစရာ မလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ သံဆူးႀကိဳးျဖင့္ကာျခင္း၊ သြပ္မိုးျခင္း၊ ေဆးျပန္လည္သုတ္ျခင္းမ်ားကို ဒုတိယဝန္ႀကီးေျဖသြားသကဲ့သို႔ ဗိသုကာတန္ဖိုး၊ အႏုပညာတန္ဖိုးရွိသည့္ အေဆာက္အဦႀကီးမ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း ဇာတိမာန္တန္ဖိုး ရွိေနသည့္အတြက္ သတိျပဳေစခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ယခင္ကလည္း ထိန္းသိမ္းမႈ မရွိခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင္‌့ မိမိတင္ျပခဲ့သည့္ ဂူ ၁၁ လုံးေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး ယခုက်န္ရစ္ေနသည့္ ဂူ ၆ လုံးကို ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ၿပီး ေနာင္အနာဂတ္ကာလတြင္ ထိိန္းသိမ္းေစာင္‌့ေရွာက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ဆက္စပ္ေမးခြန္း ေမးျမန္းပါသည္။

သာသနာေရးႏွင္‌့ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးၾကည္မင္း

သံဆူးႀကိဳးေလး ေလးဘက္ေလးလံခတ္ျခင္း၊ သြပ္မိုးျခင္း၊ ေဆးျပန္သုတ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္မည္ ဆိုပါက ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္မွသာလၽွင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈမွာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္မညီ ျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးက လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ အႏႊယ္ေတာ္အုတ္ဂူ ၆ လုံး အား ေပ်ာက္ကြယ္ ပ်က္စီးသြားေသာ အုတ္ဂူ ၁၁ လုံး ကဲ့သို႔မျဖစ္ရေအာင္ ဌာနမွထိန္းသိမ္း ေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင္‌့ အမ်ိဳးသား ျပတိုက္ဦးစီးဌာနသည္ ဥပေဒအရ အႏွစ္ ၁၀၀ ႏွင္‌့အထက္ သက္တမ္းရွိေသာ အေဆာက္အဦမ်ားကိုသာ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ထိန္းသိမ္းေစာင္‌့ေရွာက္ခြင္‌့ရွိပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အဦအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ထိန္းသိမ္းေစာင္‌့ေရွာက္မည္ဆိုပါက ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အဦမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒ ၂၂ နည္းဥပေဒခြဲ (က) အရ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦ၏ ေပ ၁၂၀ ပတ္လည္ေျမဧရိယာတြင္ အျခားမည္သည့္ အေဆာက္အဦမွ တည္ေဆာက္ခြင္‌့ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေရးနည္းဥပေဒ ၄ နည္းဥပေဒခြဲ (ဃ) အရ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ အေဆာက္အဦျဖင္‌့ဌာနကို အပ္ႏွံလိုပါက သက္ဆိုင္ရာမိသားစုမွ လက္ရွိအုတ္ဂူမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈသည္ အ႐ႈပ္အရွင္းကင္းရန္လည္း လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔အပ္ရန္ သေဘာတူညီမႈမ်ားလည္း လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခု မိမိတင္ျပသည့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ဦးစီးဌာနသို႔ ေလၽွာက္ထားႏိုင္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားပါသည္။

သာသနာေရးႏွင္‌့ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးၾကည္မင္း