Skip to main content

 

ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ရွိ အမွတ္ (၃) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းကို  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစၿပီး အ.ထ.က ေက်ာင္းအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္လာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကာလအတြင္း ေျခာက္ဘာသာ (ဘာသာစုံ) ဂုဏ္ထူးရွင္မ်ား၊ ငါးဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္မ်ား၊ ေလးဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္မ်ား၊ သုံးဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္မ်ား စသျဖင့္ႏွစ္စဥ္မ်ားစြာ ေမြးထုတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲတြင္ မေကသီေအာင္သည္ ဘာသာစုံဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီး ယခု မေကြး ေဆးတကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ေနပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဘာသာစုံဂုဏ္ထူးရွင္ မဟိန္းသန္႔ဦးကလည္း သုံးထပ္ကြမ္းလူရည္ခြ်န္ျဖစ္ၿပီး ယခု ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ေနပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ‌ေျခာက္ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ မခြန္းခ်ိဳသာသည္  မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး တစ္တိုင္းလုံးတြင္ ပထမဆုျဖင့္ ၎ေက်ာင္းႀကီးမွ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊  ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါေက်ာင္းႀကီးက စည္းကမ္းရွိမႈမ်ား၊ သင္ၾကားပုံေကာင္းမြန္မႈမ်ား၊ ဆရာ၊ မိဘထိန္းေက်ာင္းမႈ ေကာင္းမြန္မႈမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စုေပါင္းသင္ယူမႈ ေကာင္းမြန္မႈမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရပ္ကြက္ႀကီးမ်ား အနီးေက်း႐ြာရွိသူမ်ား မွီခိုေသာေက်ာင္းႀကီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

အဆိုပါ အ.ထ.က (၃) သည္ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္ကစခဲ့သည့္ ေက်ာင္းႀကီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခု ႏွစ္ေပါင္း ၉၀ ရွိ ေက်ာင္းႀကီးလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎အႏၲရာယ္ေဆာင္ႀကီးက ယင္းမာတန္းမ်ား၊ ခပန္းၾကားမ်ား၊ တိုင္မ်ား၊ သံဖိနပ္မ်ား ပ်က္စီးေနပါေၾကာင္း၊ အကာထရံမ်ား၊ ျပတင္းေပါက္မ်ားလည္း ပ်က္စီး ေနပါေၾကာင္း၊ မိုးလည္းမလုံပါေၾကာင္း၊ မ်က္ႏွာက်က္မ်ား ေလၽွာက္လမ္းမ်ားလည္း ပ်က္စီးေနသည့္အတြက္ စာသင္၍မရဘဲ စာသင္ရန္္ ေက်ာင္း‌ေဆာင္မ်ား မရွိျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊

အဆိုပါ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ အတန္းေပါင္းစုံက စာသင္ေဆာင္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ျပည့္ညႇပ္ေနၿပီး အခန္းတစ္ခန္းအတြင္း ရွိသင့္ေသာပမာဏထက္ ပိုမိုၿပီးသင္ၾကားေနရပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားဦးေရကလည္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔ရွိပါေၾကာင္း၊ အမွတ္ (၃) အ.ထ.က ေက်ာင္းအေနျဖင့္ ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္းတြင္ တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရန္ ေနရာလည္းမရွိပါေၾကာင္း၊ ယခု ပညာေရးစနစ္ကလည္း KG တန္းမွ (၁၂) တန္း ပညာေရးစနစ္ကို သြားေနၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ စာသင္ခန္းအသစ္မ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရန္ လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးသည့္ ဉာဏသယံဇာတ ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ အခ်က္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ စနစ္က်ေသာ စာသင္ခန္းမ်ား ပမာဏလုံေလာက္ရန္ မ်ားစြာအေရးပါ လိုအပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၎အႏၲရာယ္ေဆာင္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ႏွစ္ထပ္ေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕အမွတ္ (၃) အ.ထ.ကေက်ာင္းရွိ အႏၲရာယ္ေဆာင္အား အျမန္ဆုံး ဖ်က္သိမ္းခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ ၁၄၀ ေပ x ၃၀ ေပ RC ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ကို မည္သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ခြင့္ျပဳဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

 

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေငြလုံးေငြရင္းတြင္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးအပါအဝင္ လုပ္ငန္း ၁၈ ခုအား ၿမိဳ႕နယ္ဦးစားေပး အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ အမွတ္ (၃) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသား/သူ ဦးေရအေနျဖင့္ မူလတန္းအဆင့္တြင္ ၃၄၅ ဦး၊ အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ ၄၄၂ ဦး၊ အထက္တန္းအဆင့္တြင္ ၁၈၇ ဦး စုစုေပါင္း ၉၇၄ ဦး ပညာသင္ယူလ်က္ ရွိၾကပါေၾကာင္း၊

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ အႏၲရာယ္ရွိေနေသာ ျမတ္ေလးေဆာင္အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းေဆာင္ရွစ္ေဆာင္ ရွိပါေၾကာင္း၊ အႏၲရာယ္ရွိေက်ာင္းေဆာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ျမတ္ေလးေဆာင္သည္ ေပ ၉၀ x ၂၉ ေပ ျဖစ္ၿပီး ၾကမ္းခင္းမ်ားလည္း ေပါက္ၿပဲလ်က္ ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းရွိ အႏၲရာယ္ေဆာင္ျဖစ္ေသာ ျမတ္ေလးေဆာင္အား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ဖ်က္သိမ္းေစရန္အတြက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာထားရယူၿပီး လိုအပ္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားဦးေရအရ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္တစ္ေဆာင္ RC ေပ ၁၄၀ x ေပ ၃၀ ႏွစ္ထပ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာရန္ပုံေငြကို ၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္သို႔ ေရာက္ရွိမွသာ အဆိုပါ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ေငြလုံးေငြရင္းရန္ပုံေငြ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ ခြဲေဝရရွိမည့္ ရန္ပုံေငြအေျခအေနအေပၚ မူတည္၍ ဦးစားေပးအဆင့္အလိုက္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး လ်ာထားေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ပုံေငြခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး