Skip to main content

 

မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အားလုံးအသိ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၇ တြင္ ျပဆိုထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္က လူထုကိုဗဟိုျပဳမ်က္ႏွာမူေနသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လူထုႏွင့္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ လူထုအစည္းအေဝးႀကီးမ်ားလည္း က်င္းပရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ၎ကဲ့သုိ႔ေတြ႔ရန္ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ လူထုမ်ားမ်ားျဖင့္ ဥတုသုံးပါးမေ႐ြး ေတြ႔ဆုံႏိုင္သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မရွိပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ (Town Hall) ဆိုသည္မွာလည္း ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္မွ တင့္တယ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆင္ေျခဖုံးမ်ားတြင္ ေဆာက္သည့္ အမ်ိဳးအစားထဲတြင္ မပါပါေၾကာင္း၊ သံျဖဴဇရပ္ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္တြင္လည္း ေျမေနရာမရွိေတာ့ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးနံေဘး ေက်ာင္းပိုင္းရပ္ကြက္တြင္ ကုန္သြယ္လယ္ယာဌာန မ်က္ႏွာစာ ၈၄ ေပ အက်ယ္၊ အရွည္ ၂၉၀ ေပႏွင့္ ၂၅၇ ေပ ရွိၿပီး ၀.၆၅၅ ဧကရွိပါေၾကာင္း၊ ၎ေနရာတြင္ ဆိုင္ခန္းမ်ား ငွားစားၿပီး မည္သည့္အတြက္မွ် အသုံးမျပဳေတာ့သည့္ ဂိုေဒါင္ပ်က္ႀကီးကိုလည္းေကာင္း၊ ဆက္လ်က္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္သမဝါယမ အသင္းစုပိုင္ မ်က္ႏွာစာ ၁၅၀ ေပ၊ အရွည္ ၂၅၇ ေပတြင္ ေျမဧရိယာ ၀.၆၂၉ ဧကကိုလည္း မ်က္ႏွာစာဆိုင္ခန္း ငွားစားၿပီး အသုံးမျပဳေတာ့သည့္ ဂိုေဒါင္ပ်က္ႀကီး ထားရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ အကယ္၍ သမဝါယမအသင္းစုႏွင့္ ကုန္သယ္လယ္ယာကပါ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး စြန္႔လႊတ္ရန္ျငင္းဆိုပါက ခ.လ.ရ (၆၂) အနီး စက္မႈ (၂) က စြန္႔လႊတ္ေျမဧက ၄၀ ေနရာတြင္ အစားထိုးေျပာင္းေပးရန္ ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါကိစၥမ်ားကိုလည္း ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံတင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ရန္ပုံေငြနည္းပါးသည့္ ျပည္နယ္ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုပါၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမႀကီးကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ျပည္နယ္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ေဖာ္ေဆာင္ေပးလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မိမိမွေမးခြန္း ေမးျမန္းရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ခန္းမႀကီးေဆာက္ၿပီးလွ်င္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခမ်ားကိုလည္း ခန္းမငွားရမ္းခကေနၿပီး‌သက္ေသာင့္သက္သာျဖင့္ ေျဖရွင္းသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆိုပါေမးခြန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

 

မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းနံေဘးတြင္ရွိသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန (ယခင္ကုန္သြယ္လယ္ယာ) ပိုင္ သိုေလွာင္႐ုံအား ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ လယ္ယာကိုင္းကြ်န္းႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမထြက္ကုန္ ပစၥည္းကုန္သြယ္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း လက္ထက္က တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ဆန္စပါးမ်ားဝယ္ယူ၍ သိုေလွာင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ သိုေလွာင္႐ုံကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္မန္ေနဂ်ာ႐ုံးအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္ ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးကို အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စားသုံးသူ ေရးရာဦးစီးဌာနအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊

လက္ရွိစားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းကုန္သြယ္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စားသုံးသူမ်ားမွ မိမိတို႔၏နစ္နာမႈမ်ားအေပၚ သတင္းပို႔ တိုင္ၾကားလိုပါက အလြယ္တကူတိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီး ယင္းသို႔တိုင္ၾကားလာသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အျမန္ဆုံး တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ စားသုံးသူသတင္း ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈ လက္ခံေဆာင္႐ြက္ေရး ဌာနမ်ားကိုလည္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွ တင္ျပခဲ့သည့္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနပိုင္ သိုေလွာင္႐ုံကို လက္ရွိတြင္ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန၏ ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ ႐ုံးအျဖစ္ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ႐ုံးတြင္ စားသုံးသူ သတင္းျပန္ၾကားေရးႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈလက္ခံ ေဆာင္႐ြက္ေရးဌာနကို ဖြင့္လွစ္သြားရန္ စီမံေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕ရွိ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၏ အေဆာက္အအုံကို ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးပါေသာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္အတြက္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါေၾကာင္း၊

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္သည့္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ သမဝါယမအသင္းစုပိုင္ ေျမသည္ ၅-၂-၂၀၀၁ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္သမဝါယမ အသင္းစုပိုင္လီမိတက္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးနီက ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး တရားသူႀကီးေရွ႕ေမွာက္၌ အသင္းပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ႁမြတ္ဟ၍ က်မ္းက်ိန္ဆိုၿပီး ရယူခဲ့သည့္ေျမ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္း ၿမိဳ႕နယ္သမဝါယမ အသင္းစုပိုင္ ေျမဧရိယာ ၀.၈၂ ဧကအနက္ ဧရိယာ ၀.၁၉၁ ဧကကို သမဝါယမပိုင္ အေဆာက္အဦႏွင့္ ေျမအျဖစ္ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည့္အတြက္ လက္ရွိသံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ သမဝါယမဦးစီးဌာန႐ုံးကို ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ က်န္ရွိေျမ ၀.၆၂၉ ဧကေပၚတြင္ (၄၀ ေပ x ၁၀၀ ေပ) ဂိုေဒါင္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၏ ေဘးလမ္းမဘက္ မ်က္ႏွာမူ၌ ဆိုင္ခန္း ၁၄ ခန္း ေဆာက္လုပ္ထားရွိပါေၾကာင္း၊ ဂိုေဒါင္တြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာသိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ငွားရမ္းထားေသာ ဆိုင္ခန္းမ်ားကိုလည္း စာခ်ဳပ္သက္တမ္းျပည့္သျဖင့္ ဖယ္ရွားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဆိုင္ခန္းမ်ား ေနရာတြင္ ဂိုေဒါင္ကိုဖ်က္သိမ္းၿပီး ဧည့္ရိပ္သာအျဖစ္ ျပဳျပင္ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ သမဝါယမအသင္းစုသည္ အေသးစားအရင္းအႏွီး ေခ်းေငြလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာသုံး၊ လုပ္ငန္းသုံးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား အရစ္က်ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း၊ သြင္းအားစုမ်ားျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာဝန္ေဆာင္မႈ အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာေျမ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သမဝါယမအသင္းေပါင္း ၆၇ သင္း၊ အသင္းသား ဦးေရ ၅၄၅၅ ဦးအတြက္ လူမႈစီးပြားေရးျမႇင့္တင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို  ေဆာင္႐ြက္ေပးေနပါေၾကာင္း၊

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၿမိဳ႕နယ္သမဝါယမအသင္းစုပိုင္ ေျမေနရာႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိတြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ သိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ သမဝါယမအသင္း၏ လုပ္ငန္းမ်ားစဥ္ ဆက္မျပတ္ ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင္‌့ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း စြန္႔လႊတ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျဖၾကားထားသည္ကို သိရွိရပါေၾကာင္း၊

ထို႔ေၾကာင့္ မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ လြန္စြာလိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕စီမံကိန္း (Town Plan) ေရးဆြဲရာတြင္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ေဖာင္စိန္ေက်း႐ြာရွိ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက စြန္႔လႊတ္သည့္ ေျမဧက ၄၀ ေနရာတြင္ သံျဖဴဇရပ္ခန္းမတည္ေဆာက္ရန္ ၿမိဳ႕စီမံကိန္းတြင္  ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ဦးဉာဏ္ဟိန္း (သံျဖဴဇရပ္မဲဆႏၵနယ္) က ဆက္စပ္ေမးခြန္း ေမးျမန္းပါသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမဆိုသည္မွာ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္တြင္ရွိသည့္ တင့္တယ္သည့္ အမ်ိိိုးအစားျဖစ္သည္ဟု မိမိေဖာ္ျပခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ ခုနကေျပာသြားသည့္ ကုန္သြယ္လယ္ယာေရာ၊ ၿမိဳ႕နယ္သမဝါယမ႐ုံးအတြက္ကို လုပ္ငန္းမ်ားကို ခုနကတင္ျပခဲ့သည့္ ေဖာင္စိန္ရပ္ကြက္၊ ခ.လ.ရ (၆၂) ၏ ေရွ႕တြင္ ရွိပါေၾကာင္း၊ လုံၿခဳံေရးလည္း အလြန္ေကာင္းပါေၾကာင္း၊ ခုနကေျပာသည့္ ကုန္သြယ္လယ္ယာ ဂိုေဒါင္အတြက္လည္း စိတ္ခ်ရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိေမးစဥ္ကတည္းက ၎ကိုထည့္သြင္း ေမးထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိမွ သက္ဆိုင္သည့္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္လည္း ညႇိႏႈိင္းထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါဧက ၄၀ စြန္႔လႊတ္ေျမတြင္ မူလလ်ာထားသည္မွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ သာသနာ႔ဗိမၼာန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ဆိုသည္မွာ မိမိတို႔ခုနကေျပာခဲ့သည့္ လူထုအစည္းအေဝးႀကီးမ်ား လုပ္ရန္အတြက္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တရားနာ၊ တရားေဟာဖို႔အတြက္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတင္ျပခဲ့သည့္အဆိုကို ျပန္လည္စဥ္းစားေပးရန္ ဆက္စပ္ေမးခြန္း ေမးျမန္းပါသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူး

မိမိတို႔ေမးခြန္းကို ေျဖၾကားသည့္အခါ မိမိတို႔၏ဝန္ႀကီးဌာန စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏ သေဘာထား၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ သေဘာထားမ်ားကို မိမိအေနျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေျဖၾကား သြားျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လုပ္ေပးႏိုင္သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ၎က က်ိဳကၡမီ-စက္စဲ-သံျဖဴဇရပ္ ကားလမ္းေဘးတြင္ရွိသည့္ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကာကန္ရပ္ကြက္တြင္ ေျမ ၃.၇၈ ဧကအား ဌာနမွအသုံးျပဳရန္ မလိုအပ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အပ္ႏွံခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကလည္း အဆိုပါေျမကို ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမ (State Land) အျဖစ္ ၂၁-၁၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါေျမအား ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အသုံးျပဳလိုပါက သက္ဆိုင္ရာေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီကို ညႇိႏႈိင္း ေတာင္းခံ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

 

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူး