Skip to main content

 

ေဝးလံေခါင္သီေဒသအျဖစ္သတ္မွတ္၍ ေဒသရွားပါးစရိတ္ခံစားခြင့္ျပဳထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ မည္ကဲ့သို႔စီမံေဆာင္႐ြက္ ေပးေနသည္ကို သိလိုျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာတြင္ ဆင္းရဲသည့္ ႏိုင္ငံထဲတြင္ပါဝင္ေနေသာ  ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲသည့္ ႏိုင္ငံထဲမွာမွ ေဝးလံေခါင္သီ ေဒသေနျပည္သူမ်ားသည္ ပိုၿပီးဆင္းရဲၾကပါ ေၾကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲမႈ၊ စီးပြားေရးအဆင္မေျပမႈတို႔ေၾကာင့္ ေဝးလံေခါင္သီေန ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏သားသမီးမ်ားကို အဆင့္ျမင့္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မထားႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း၊ မိမိေဒသတြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျဖစ္သလို ေက်ာင္းထားၾကရပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း ဆရာ/မမ်ားက ျပည့္ျပည့္စုံစုံမရွိ၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းႏွင့္ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦမ်ားကလည္း ျပည့္ျပည့္စုံစုံမရွိ၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ႀကိဳးစားၾကေသာ္လည္း စာေမးပြဲေအာင္သည့္အခါ ႐ိုး႐ိုးေအာင္႐ုံအမွတ္သာ ရရွိၾကပါေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္/ျပည္မ ပညာေရးသည္ မ်ားစြာကြာျခား ေနပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္က ျပည္မသည္ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း သည္ ၆ ဘာသာ ဂုဏ္ထူး ၁၂၃ ေယာက္၊ ၅ ဘာသာဂုဏ္ထူး ၁၆၃ ေယာက္ႏွင့္ ေအာင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ေဝးလံေခါင္သီေဒသႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း လုံးဝမရွိသည့္ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္/ျပည္မပညာေရး ကြာဟမႈမျဖစ္သင့္ပါေၾကာင္း၊

ပညာေရးစနစ္က အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္သင္တန္းမ်ားကို တက္ခြင့္ရရန္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ ရမွတ္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတြက္ ေဝးလံေခါင္သီေဒသေန ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ လမ္းေပ်ာက္သည့္ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိေနၾကပါေၾကာင္း၊ ျပည္မက ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရမွတ္မ်ားကို မည္သုိ႔မွ်ယွဥ္၍ မရပါေၾကာင္း၊ ျပည္မက ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အရည္အခ်င္းျပည့္သည့္ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း ျပည့္ျပည့္စုံစုံ သင္ၾကားရသျဖင့္ သခ်ၤာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒလို ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ အမွတ္ ၁၀၀ အျပည့္ ရရွိသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အမ်ားႀကီးရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ေဝးလံေခါင္သီေဒသက သင္ၾကားေပးေနေသာ ဆရာ/မမ်ားကိုယ္တိုင္ စာေမးပြဲကို ဝင္ေရာက္ေျဖေတာင္မွ အမွတ္ ၁၀၀ အျပည့္ရရန္ မေသခ်ာပါေၾကာင္း၊ ေဝးလံေခါင္သီေဒသမ်ားက ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ မည္မွ်ပင္ ႀကိဳးစားႀကိဳးစား သခ်ၤာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒလို ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ရရွိသည့္ ဂုဏ္ထူးအမွတ္ ၈၀ ႏွင့္ ၈၀ ေက်ာ္႐ုံသာ ရရွိၾကပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ဇီဝေဗဒလိုဘာသာ ရပ္မ်ားတြင္လည္း ၇၅ မွတ္ျဖင့္သာ ဂုဏ္ထူးရရွိၾကပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၆ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးထြက္ေသာ္လည္း ေဆးတကၠသိုလ္တက္ရန္ အမွတ္မမီၾကပါေၾကာင္း၊

၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္မွစၿပီး ေဝးလံေခါင္သီေဒသ ရွားပါးစရိတ္ခံစားခြင့္ ျပဳထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားက ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို ေဆးတကၠသိုလ္၊ တိ/ေမြး/ကုတကၠသိုလ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္မ်ားကို အမွတ္ေလၽွာ႔ေပါ့ၿပီး တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳ ထားသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို ေက်းဇူးတင္ ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္က မိမိတို႔မဲဆႏၵနယ္က ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္သည္ အမွတ္ ၄၃၆ မွတ္ႏွင့္ ေဆးတကၠသိုလ္ကို တက္ခြင့္ရခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္လည္း ေတာင္ႀကီးေဆးတကၠသိုလ္သို႔ မိမိမဲဆႏၵနယ္မွသုံးေယာက္ တက္ခြင့္ျပဳသည့္အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေဆးတကၠသိုလ္ကဲ့သို႔ သြားဘက္ဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္၊ အေျခခံက်န္းမာေရး တကၠသိုလ္ႏွင့္ သူနာျပဳတကၠသိုလ္မ်ားကိုလည္း ေဝးလံေခါင္သီေဒသက ေက်ာင္းသား/သူမ်ား တက္ခြင့္ရေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးပါဟု တင္ျပလိုပါေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနက ေဝးလံေခါင္သီ ေဒသက ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို ေဆးတကၠသိုလ္ကို တက္ခြင့္ျပဳသကဲ့သို႔ အမွတ္ႏွင့္သာ တိုက္႐ိုက္ ေလၽွာက္ၿပီး တက္ခြင့္ျပဳသည့္ အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္ ၁၁ ခု ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ေကာလိပ္သင္တန္း မ်ားကိုလည္း တက္ေရာက္ခြင့္ရေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုလို ေဆာင္႐ြက္ေပးမွ ျပည္နယ္/ျပည္မ ပညာေရးကြာဟမႈ နည္းပါးလာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ယခုလိုေဆာင္႐ြက္ေပးမွသာ ေဝးလံေခါင္သီ ေဒသေန ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ သားေကာင္း/သမီးေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာၾကမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဝးလံေခါင္သီ ေဒသမ်ားမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္သင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ထားသည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား တကၠသိုလ္၊ ဒီကရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္သင္ယူ ႏိုင္ေရးအတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး အစီအစဥ္မ်ား၊ ပညာသင္ဆုမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေပးျခင္း၊ တကၠသိုလ္ပရဝုဏ္အတြင္း အိပ္ေဆာင္၊ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္တိုးခ်ဲ႕စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ေဝးလံေခါင္သီေဒသအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေဒသစရိတ္ခံစားခြင့္ ရွိသည့္ ေဒသမ်ားမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသား/သူ ၁၉ ဦး၊ မႏၲေလးနည္းပညာ တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသား/သူ ၂၁ ဦး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသား/သူ ၁၂ ဦး၊ မႏၲေလးကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသား/သူ ၁၅ ဦး၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ရတနာပုံဆိုက္ဘာစီးတီးတြင္ ေက်ာင္းသား/သူ ၂၁ ဦးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာ တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသား/သူ ၁၀ ဦး၊ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား/သူ ၉၈ ဦးအား တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ လမ္းၫႊန္ပါ မူလဝင္ခြင့္ရမွတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အထူးေဒသမ်ားအတြက္ ဝင္ခြင့္ေပးသည့္ အနိမ့္ဆုံးရမွတ္မ်ားအျဖစ္ ေျဖေလၽွာ႔သတ္မွတ္၍ တက္ေရာက္ ပညာသင္ယူခြင့္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ေဝးလံေခါင္သီေသာ ‌ေဒသမ်ားမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ ဆရာအတတ္ပညာ ဒီပလိုမာသင္တန္း ေ႐ြးခ်ယ္ေရးမူအရ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္ျမင္၍ ပညာေရးေကာလိပ္ သင္တန္းဝင္ခြင့္ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားကိုလည္း တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ သက္ဆိုင္ရာပညာေရး ေကာလိပ္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ လက္ခံသင္ၾကားေပးမည့္ ဦးေရ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးခ်ဲ႕လက္ခံေဆာင္႐ြက္ ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ တို႔တြင္လည္း တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလၽွာက္ထားရမည့္ ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ခြဲတမ္းျဖင့္ ဝင္ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္အခ်ိဳ႕တြင္လည္း ေဝးလံေခါင္သီေဒသမ်ားမွ ေလၽွာက္ထားေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ဘာသာရပ္အသီးသီးတြင္ Quota ျဖင့္ လက္ခံမည့္ ဦးေရ၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ လက္ခံစီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ဦးတင္ႏု (ခ) တင္ႏုေအာင္ (မာန္ေအာင္မဲဆႏၵနယ္) က ဆက္စပ္ေမးခြန္း ေမးျမန္းပါသည္။

မိမိတို႔မာန္ေအာင္မဲဆႏၵနယ္ကို ေဝးလံေခါင္သီေဒသ ရွားပါးစရိတ္ခံစားခြင့္ ျပဳထားသည့္အတြက္ ပညာေရးတြင္ အေျခအေနသိပ္မဆိုးပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း အေျခအေနမေကာင္းသည္က မိမိတို႔ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ က်န္သည့္ျပည္နယ္မ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ဒုတိယအဆင္းရဲဆုံး ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲသည့္ ျပည္နယ္ျဖစ္သျဖင့္ ပညာေရးတြင္လည္း အလြန္နိမ့္က်ပါေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္က ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ႐ိုး႐ိုးေအာင္ရန္ မနည္းႀကိဳးစားၾကရပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္က ၆ ဘာသာဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ရန္ဆိုသည္မွာ သိပ္မလြယ္သည့္အရာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရွားရွားပါးပါး ၆ ဘာသာဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း ေဆးတကၠသိုလ္လို တကၠသိုလ္မ်ိဳးကို တက္ခြင့္မရသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အမ်ားႀကီးရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္က အမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ႏွင့္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္က ေက်ာင္းသူ တစ္ေယာက္တို႔သည္ ၆ ဘာသာဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ေသာ္လည္း ေဆးတကၠသိုလ္ တက္ခြင့္ မရခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ ၆ ဘာသာဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေဆးတကၠသိုလ္ တက္ခြင့္မရဘူးဆိုလွ်င္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား စိတ္ထိခိုက္မႈ ရွိနိုင္သည္ကို စဥ္းစားၾကည့္မိပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသာမက မိဘမ်ားပါ စိတ္ဓာတ္က်ၾကပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားကဲ့သုိ႔ က်န္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ၆ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးထြက္ၿပီး ေဆးေက်ာင္းတက္ခြင့္မရသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အမ်ားႀကီးရွိပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္က ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္/ျပည္မ ပညာေရးကြာဟမႈမရွိေအာင္ အမွတ္ႏွင့္တိုက္႐ိုက္ေလၽွာက္ၿပီး တက္ခြင့္ျပဳသည့္ အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုႏွင့္ ေကာလိပ္သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ အမွတ္ကိုေလၽွာ႔ေပါ့ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ဆက္စပ္ေမးခြန္း ေမးျမန္းပါသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး

မိမိေျဖသည့္အထဲတြင္ တင္ျပၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Quota ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာင္းအပ္လက္ခံႏိုင္သည့္ အေရအတြက္၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေဝးလံေသာေဒသမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားထဲက ေလၽွာက္ထားလွွ်င္ ၎ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုဖ်က္ၿပီး ေခၚေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ဆက္စပ္ေမးခြန္းအား ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး