Skip to main content

 

ပဲခူးျမစ္ကူးတံတား (သံလ်င္တံတားအမွတ္-) တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းအား စီမံကိန္းေမၽွာ္မွန္း ကာလအတြင္းၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ၊ လက္ရွိစီမံကိန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေန မည္သည့္အဆင့္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္းတံတားကို မည္သည့္ဒီဇိုင္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ေန သည္ကို သိလိုျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

မိမိတို႔ သန္လ်င္ၿမိဳ႕သည္ ရန္ကုန္ျမစ္၏ တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိိန္က သန္လ်င္ၿမိဳ႕ကို သြားမည္ဆိုလွ်င္ သေဘၤာျဖင့္ သြားရပါေသာ္လည္း ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအေနျဖင့္ လက္ရွိသန္လ်င္အမွတ္ () တံတားကို ဖြင့္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးတံတား အထူးအဖြဲ႔ကေနၿပီး အမွတ္ () တံတား ကုလားဝဲဘက္တြင္ တစ္ခုဖြင့္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုဆိုလွ်င္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕သည္ တကၠသိုလ္ငါးခုရွိသည့္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံး အထူးစီးပြားေရးဇုန္ျဖစ္သည့္ သန္လ်င္သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာသည္ႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕မွာလူဦးေရထူထပ္မႈလည္း သိပ္မ်ားလာပါေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအေပၚ ေျခခံၿပီး သီလဝါဆိပ္ကမ္းကိုလာသည့္ ကုန္သြယ္ကြန္တိိန္နာ မ်ားအားလုံးက အမွတ္ () တံတားကျဖတ္ၿပီး၊ တကၠသိုလ္ငါးခုကိုလာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို သြားေနသည့္သူမ်ား၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ကေနၿပီး ရန္ကုန္ကိုအလုပ္ဆင္းေနသည့္ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုသည္ အမွတ္ () တံတားမွ ျဖတ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ယခုလိုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္အတူတူ ေနာက္ထပ္ အနာဂတ္တြင္လည္း သန္လ်င္ၿမိဳ႕သည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ ဒါနန္းၿမိဳ႕မွ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၊ လာအိုႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံကိုျဖတ္ၿပီး ေဆာက္ေနသည့္ Easern of Economic Corridor ႏွင့္ စပ္ရန္ဆိုၿပီးလည္း ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေဒၚလာသန္း ၄၀ ခ်သည့္အထဲတြင္ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ သုံးခြၿမိဳ႕နယ္မွ ဘသီလဝါကို ခ်ိတ္ဆက္မည့္ Plan တစ္ခုရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကလည္း သေဘာတူညီမႈရထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ Plan တစ္ခုက ၿပီးခဲ့သည့္လက Outering Road စီမံကိန္းအတြက္ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ Survey မ်ား ေကာက္ေနပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းတစ္ခုက ယခုမိမိေမးခြန္း ေမးျမန္းသြားမည့္ သန္လ်င္-ရန္ကုန္ အမွတ္ () တံတား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

အနာဂတ္တြင္ရွိေနသည့္ မၾကာခင္မွာ အေကာင္အထည္ ေပၚလာေတာ့မည့္ စီမံကိန္းသုံးခုကသာ ထပ္ၿပီးအေကာင္အထည္ ေဖာ္လာမည္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ၿမိဳ႕မွာ လမ္းအသုံးျပဳမႈသည္ ၎ထပ္ပိုၿပီး အခက္အခဲ ရွိႏိုင္သည့္အေနအထား ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုဆို ျပည္သူလူထုက Easern of Economic Corridor ႏွင့္ ျဖတ္ၿပီးေဆာက္မည့္ ကိစၥကိုလည္း သိေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခုက Outering Road ကလည္း ျပည္သူမ်ားႏွင့္ကို တိုင္ပင္သည့္ Survey လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေျမျပင္တြင္စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအဓိက စိုးရိမ္ေနသည္မွာ လက္ရွိရွိသည့္ အမွတ္ () တံတား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ား စာေမးပြဲေျဖသည့္အခ်ိန္တြင္ ၎တံတားက တစ္လမ္းေမာင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင္ လမ္းပိတ္သည့္ အႏၲရာယ္လည္း ႀကဳံရပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း မိမိတို႔ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြ႔သည့္အခါ ေနာက္ထပ္လုပ္မည့္ အမွတ္ () တံတား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  အဆိုပါ အေျဖကသာလၽွင္ မိမိတို႔၏ ျပႆနာမ်ားကို ရွင္းလင္းေအာင္ ေျဖၾကားေပးႏိုင္မည့္ ကိစၥျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အမွတ္ () တံတားက လက္ေတြ႔တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရွိ/မရွိဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ိဳးမ်ား လူထုေတြ႔ဆုံပြဲတိုင္း အၿမဲတမ္းေျဖရပါေၾကာင္း၊

သို႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္တြင္ မိမိတို႔ သန္လ်င္တံတားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္စၿပီး ပါလာသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ ယခု ေမးခြန္းေမးရသည့္ အေၾကာင္းရင္းက ျပည္သူလူထုကို လတ္တေလာ ျဖစ္ေနသည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားက ကာလတိုျဖင့္ ေျဖရွင္း၍ မည္ကဲ့သို႔မွ မရသည့္အခါ အစိုးရက လုပ္ထားသည့္အနာဂတ္ Plan ကို ျပည္သူက ေသေသခ်ာခ်ာ သိခ်င္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရွိေနသည့္ ျပည္သူမ်ားက အမွတ္ () တံတားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စီမံကိန္းကို သတ္မွတ္သည့္ ကာလအတြင္းၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တင္ဒါဆြဲသည့္ Process ကအစ မည္ကဲ့သိုု႔ဆြဲထားသနည္း၊ ေနာက္တစ္ခါ ၎အေဆာက္အဦကို သတ္မွတ္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ကာလအတြင္း အမွန္တကယ္ ၿပီးစီးႏိုင္ေရးရွိ/မရွိ၊ ေနာက္တစ္ခုက အဆိုပါ လုပ္ငန္းတံတားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဒီဇိုင္းမ်ားကို ျပည္သူဘက္ကလည္း အထူးစိတ္ဝင္စားမႈ ရွိေနသည့္ အတြက္ေၾကာင္ ျပည္သူလူထု၏ကိုယ္စား အနာဂတ္ Plan သည္ တကယ္လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ကို မဲဆႏၵနယ္ျပည္သူလူထုက သိရွိေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ကို သိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ယာဥ္စီးေရမ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သီလဝါစက္မႈဇုန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တစ္ေန႔တာသြားလာေနသည့္ ယာဥ္စီးေရသည္ သိန္းႏွင့္ခ်ီၿပီး သြားလာႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရသည့္အတြက္ သန္လ်င္တံတားအသစ္တစ္စင္း တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သန္လ်င္တံတားအသစ္တစ္စင္း တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္အကူအညီ JICA ODA Loan ျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ ညႇိႏႈိင္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ပဲခူးျမစ္ကူးတံတား (သန္လ်င္တံတားအမွတ္-) ဆိုလွ်င္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ ေပးမည့္ Landmark  တံတားျဖစ္သည့္အတြက္ တံတားပုံစံလွပေစရန္ႏွင့္ တံတားအဝင္/အထြက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား လွပၿပီးအဆင္ေျပေစရန္တို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တံတား၏ အရွည္သည္ ၃၅၀၀ မီတာရွိၿပီး ပင္မတံတားကို Cable Stayed Bridge ႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တံတားအဆင္း ခ်ဥ္းကပ္လမ္းသည္ ႐ႈခင္းသာလမ္းမႀကီးႏွင့္ ရတနာလမ္းမႀကီးတို႔ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး သာေကတအဝိုင္းအနီး သြားဆုံမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပဲခူးျမစ္ကူးတံတား (သန္လ်င္ တံတားအမွတ္-) တည္ေဆာက္ရာ၌ ခ်ဥ္းကပ္တံတားအပိုင္းႏွင့္ ပင္မတံတားအပိုင္းဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲၿပီး တင္ဒါေခၚယူခဲ့ရာ သန္လ်င္ဘက္ကမ္း ခ်ဥ္းကပ္တံတားႏွင့္ ပင္မတံတားအပိုင္းကို Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd ႏွင့္ Yokogawa Bridge Corporation တို႔က တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး သာေကတခ်ဥ္းကပ္တံတား အပိုင္းကို Tokyu Construction Co.,Ltd က တင္ဒါေအာင္ျမင္ ခဲ့ပါေၾကာင္း၊

ပဲခူးျမစ္ကူးတံတား (သန္လ်င္တံတားအမွတ္-) ကို Cable Stayed Bridge Steel Box Girder + PC Box Girder Bridge ႏွင့္ Flyover Bridge ပုံစံတို႔ျဖင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တည္ေဆာက္ေရး ကာလက ယခု ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရး ႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ေနၿပီး ၂၀၂၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၿပီးဆုံးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုတံတားလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး တံတား တစ္စင္းလုံး ၿပီးဆုံးသြားလွ်င္ တံတားႀကီးကိုေတြ႔ရွိရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

 

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း