Skip to main content

(ဆ)-၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂ ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူများအား ဥပဒေအရ အပြစ်ပေးနိုင်ရန်အလို့ငှာ နည်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခြင်းနည်း သို့မဟုတ် တရားစွဲဆိုမည့် လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကို တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းနည်း()မျိုးမှ တစ်မျိုးမျိုးကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိ သိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

၀၁၂ ခုနှစ် လယ်ယာမြေဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂ ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူများအား ဥပဒေအရ အပြစ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် နည်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စု စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူ ရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ တရားစွဲဆိုမည့် လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကို တာဝန်ပေး ခန့်အပ်ခြင်း နှစ်မျိုးအနက်မှ တစ်မျိုးမျိုးကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ ကို သိရှိလိုသည့်အတွက် မေးမြန်းပါသည်။

ကျိုက္ခမီမြို့၊ မြမာလာကျေးရွာတွင် လယ်သမားတစ်ဦးထံမှ လယ်ကို လူတစ်ဦးက ဝယ်ပြီး အခြားနည်းသုံးစွဲခွင့်ကို မလျှောက်ထားဘဲနှင့် မန်ဂျင်းရှားပင်များ စိုက်သည့်အတွက် ကျန်လယ်များ က လောင်းရိပ်မိကုန်သည့်အတွက်ကြောင့် စပါးအထွက်နှုန်းတွေ ကျဆင်းကုန်ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် လယ်သမားများအနက် ဦးဉာဏ် ပါ လယ်သမားကိုးဦးမှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစပြီး တိုင်ကြားခဲ့ရာတွင် ဌာနကုန်၊ လူကုန် ဖြစ်ပြီးမှ မိမိဆီကို လာရောက်တင်ပြပါကြောင်း၊ ထို့အပြင် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ မော်လမြိုင်ခရီးစဉ်တွင် ၎င်းတို့ထဲမှ ကိုဇော်ဆိုသူက နုတ်ဖြင့်တိုင်ကြားမှု ပြုခဲ့ပြီး မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ သတိပေးစာသုံးကြိမ် ထုတ်၍ မန်ဂျင်းရှားပင်များကို ဖယ်ရှားခိုင်း ပါကြောင်း၊ သို့သော် လိုက်နာမှုမရှိသည့်အတွက် တရားစွဲဆိုရမည့်အချိန်တွင် တရားစွဲဆိုခြင်းမရှိ သည့်အတွက် လာရောက်တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိမှ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ပေါင်းစပ် ညှိ နှိုင်းရာတွင် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့် သက်ဆိုင်သည့်အရေးကိစ္စ ဖြစ်နေကြောင်းကို တွေ့ရှိရ သည့်အတွက်ကြောင့် မေးမြန်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ ကို ကျူးလွန်ပါက ပုဒ်မ ၁၉ အရ ဒဏ်ရိုက်ခြင်းနှင့် နှင်ထုတ်ဖယ်ရှားခြင်းများပြုနိုင်ပြီး ပုဒ်မ ၂၀ အရ မလိုက်နာပါကတရားရုံးသို့ တရားစွဲတင်ပို့ရပါ ကြောင်း၊ သို့သော် တရားစွဲရန် တရားလိုပြုရမည့် အဖွဲ့အစည်းက ဥပဒေပုဒ်မ ၂၀ အရ၊ နည်းဥပဒေ ၁၀၀ အရ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရဆိုလျှင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ပေး ခန့်အပ်သော လယ်/စီ အဖွဲ့ဟု ဖော်ပြထားပါကြောင်း၊ သို့သော် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေဥပဒေ ပုဒ်မ ပုဒ်မခွဲ () အရ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနဆိုသည်မှာ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုလို သော်လည်း လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသည့် လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီများသည် ဝန်ကြီးဌာနမှ ဖွဲ့စည်းခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဗဟိုလယ်/စီ မှ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်အရ အမိန့် ကြော်ငြာစာ (/၂၀၁၆) ၂၈-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် တရားလိုလုပ်ရမည့် အဖွဲ့အစည်းသည် ဥပဒေတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ခန့်အပ်သည့်သူများ မဟုတ်သည့်အတွက် ၎င်းတို့အနေဖြင့် တရားစွဲဆိုသည့်အခါ အထက်သို့ ပြန်လည် အစီရင်ခံစာ တင်ပြနေကြ ရပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် တရားစွဲဆိုနိုင်ရန် ရှိပြီးသား လယ်/စီကို တရားလိုပြုလုပ်စေရန် နည်းဥပဒေ ၁၀၀ ကို ပြင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနသို့ အစီရင်ခံစာတင်ပြပြီးမှသာ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်နှင့် လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီကို အသစ်ထပ်ဖွဲ့ပြီး တရားလိုပြုလုပ် စေခြင်းဆိုသည့် လမ်းနှစ်သွယ် ဖြစ်ပေါ်လာပါကြောင်း။

ထို့ကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံး တိုင်သော်လည်း၊ တင်ပြသော်လည်း ဘာမှ ဖြစ်မလာဘူးဆိုပြီး အုပ်ချုပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းကို အထင်အမြင်လွဲမှားမှုများ ဖြစ်နေပါကြောင်း၊ အချက်ကို ကုစားရန် နှင့် နောင်တွင် ပြည်သူများအပေါ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေရန်  မေးမြန်းခဲ့သည်။


မေးခွန်းတွင် သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်၊ ကျိုက်ခမီမြို့နေ ဦးဉာဏ်ပါ ကိုးဦးမှ တင်ပြထားသည့် မြမာလာကျေးရွာအုပ်စု ကွင်းအမှတ်(၉၀၈) သိန်ကွင်း၊ ဧရိယာ ၂၉.၄၅၇ အပေါ်မှာ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အိမ်ကွက်များ ဖော်ဆောင်ထားမှု၊ မန်ဂျင်းရှားပင်များ စိုက်ပျိုးထားမှု၊ စပါးမစိုက်ဘဲ နှစ်ရှည်ကာလ လှပ်ထားမှု အဆိုပါ အနေအထားများသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်လယ်ယာမြေဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂ ပါ စည်းကမ်း ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသည့်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှ လယ်ယာမြေ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ အရ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားရန် ရှိပါကြောင်း၊

တည်ဆဲ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေဥပဒေအရ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိသူများ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို ပုဒ်မ ၁၂ နှင့် ပြဋ္ဌာန်း ထားပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ပျက်ကွက်လျှင်၊ မလိုက်နာလျှင် လယ်ယာမြေဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ အရ သတ်မှတ်သည့် ဒဏ်ကြေးငွေ ပေးဆောင်ရမည်၊ သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း လယ်ယာမြေကို ဆောင်ရွက်စေရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လယ်ယာ မြေအပေါ်တွင် နှင်ထုတ်ထိုက်သူများကို နှင်ထုတ်ပြီး ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဆောက်ထားသည့် အဆောက်အအုံများ ဖယ်ရှားခြင်းတို့ကို ဝန်ကြီးဌာနမှ ခန့်အပ်သည့် လယ်ယာ မြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ဖြစ်စေ၊ တစ်ရပ်ထက်ပို၍ဖြစ်စေ ချမှတ် စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက် သွားနိုင်သည်ဟု ဥပဒေအရ ပြဋ္ဌာန်းထားပါကြောင်း၊

လယ်ယာမြေဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂ ပါ စည်းကမ်းချက်များ လိုက်နာခြင်းမရှိသည့် ကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကျူးလွန် ဆောင်ရွက် နေသူကို အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ စည်းကမ်းချက်လိုက် နာရန် ပျက်ကွက်မှု ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိရာ မြို့နယ်၊လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များကို တည်ဆဲလယ်ယာမြေဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ အရ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်ကြောင်း နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့များသို့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည် မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ၉.၈.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊

သို့ဖြစ်ပါ၍ ၂၀၁၂ ခုနှစ် လယ်ယာမြေဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂ ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူများကို ဥပဒေအရ အပြစ်ပေးနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆက်လက် စီမံဆောင်ရွက်သွားရန် ရှိပါကြောင်း၊ မည်သည့် လယ်ယာမြေ အပေါ်မှ ကျူးလွန်သူ မှန်သမျှကို အရေးယူနိုင်ရန် တည်ဆဲ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂ ၏ ခြေဆင်းတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိသူသည်ဆိုသည့် စကားရပ်အား မည်သူမဆို ဆိုသည့် စကားရပ်နှင့် ပြင်ဆင်နိုင်ရေး ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းမည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် လယ်ယာမြေဥပဒေတွင် ထည့် သွင်းပြီး စီမံဆောင်ရွက်ထားပါကြောင်း၊ ယင်းဥပဒေကို လွှတ်တော်သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်လျက် ရှိ ပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။

ဦးဉာဏ်ဟိန်း(သံဖြူဇရပ်မဲဆန္ဒနယ်) က ဆက်စပ်မေးခွန်းမေးမြန်းပါသည်။

ရှေ့ပိုင်းတွင် တင်ပြခဲ့သလို တရားစွဲဆိုရန်အတွက် ဥပဒေနှင့်ညီသည့် တရားလိုအဖွဲ့အစည်း ဖော် ထုတ်ပြီး တရားစွဲသော်လည်း လယ်ယာမြေ ဥပဒေကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သည်မှာ ပါးနပ်ပါ ကြောင်း၊ ယခုပြဿနာသည် မန်ဂျင်းရှားပင်များကို ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ စိုက်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည် လယ် ကိုသာ ဝယ်ပြီး မူလလယ်သမား၏ နာမည်ဖြင့် ပြန်ထားပါကြောင်း၊ တရားစွဲဆိုမည့်အချိန်တွင် စာရွက်စာတမ်းများအရ မူလ လယ်သမား ကို တရားပြန်စွဲရမလိုဖြစ်နေသည်ကို မည်သို့ ဖြေရှင်း ပေးမည်လဲ၊ ပါးပါးနပ်နပ်လူများ၏ ဥပဒေလက်တစ်လုံးကြား ဆောင်ရွက်မှုများကို ဖြေရှင်း နိုင်ရန် မေးမြန်းပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးလှကျော်က

ထိုကဲ့သို့သော အားနည်းချက်များရှိသည့်အတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေဥပဒေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ လက်ရှိ ဖြစ်ပျက် နေသည့် အနေအထားများအပေါ် ဥပဒေနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲ ဆောင်ရွက်သွား နိုင်ရန် ပြည်နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ရှိပါကြောင်း၊ ပြည်နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သို့ စိစစ်ဆောင်ရွက် သွားနိုင်ရေး ဆက်စပ် ဆောင်ရွက် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးလှကျော်