Skip to main content
စုစုေပါင္းေမးခြန္း (12) ခု
(ခ)-၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္(၁၆) ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည္‌့ ဥပေဒအရ တာဝန္ေပးအပ္ထားသည္‌့ ႏိုင္ငံတကာမွ ကြၽမ္းက်င္သူ သို႔မဟုတ္ အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ သိလိုျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္‌့ ေမးခြန္း

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ (၁၆) ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည္‌့ ဥပေဒအရ တာဝန္ေပးအပ္ထားသည္‌့ ႏိုင္ငံတကာမွ ကြၽမ္းက်င္သူ သို႔မဟုတ္ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ သိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္‌့ ေမးခြန္း

(က)-ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေနာက္က်ၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာေဒသႏွင္‌့ မၿငိမ္းခ်မ္းေသာေဒသမ်ားသို႔ ေဆးပင္စင္ ယူခါနီးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္သက္ျပည့္ပင္စင္ယူခါနီး ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေစလႊတ္ျခင္း မည္ကဲ့သို႔စီမံေဆာင္႐ြက္သြားမည္ကို သိလိုျခင္းႏွင္‌့စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေနာက္က်ၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာေဒသႏွင္‌့ မၿငိမ္းခ်မ္းေသာေဒသမ်ားသို႔ ဝန္ထမ္းမ်ားေစလႊတ္သည့္အခါ ေဆးပင္စင္ယူခါနီးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္သက္ျပည့္ပင္စင္ယူခါနီး ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေစလႊတ္ျခင္း၊ အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္ ဌာနျပစ္ခ်က္ျဖင့္ဝန္ထမ္းမ်ား ေစလႊတ္ျခင္းတို႔မွာ အစဥ္အလာတစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းအေပၚ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔စီမံေဆာင္႐ြက္သြားမည္ကို သိလိုျခင္းႏွင္‌့စပ္လ်

(က)-ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ယႏၲရားအတြင္း ႀကိဳးနီစနစ္ေလၽွာ႔ခ်ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သို႔မည္ပုံေဆာင္႐ြက္ ေနေၾကာင္း သိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ထမ္းေကာင္းမွ ႏိုင္ငံေကာင္းမည္ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုရွိပါေၾကာင္း၊ တစ္ပါတီစနစ္၊ ပါတီစုံစနစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ သမၼတမ်ား၊ ဒုတိယသမၼတမ်ား၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တိုင္းျပည္အတြက္ အေကာင္းဆုံးစဥ္းစားသုံးသပ္ၿပီး ေပၚလစီမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ၾ

တာဝန္မေက်၊စာရိတၱပ်က္သည္ဟုအေရးယူ အျပစ္ေပးခံရေသာဝန္ထမ္းမ်ားကိုေဝးလံခက္ ခဲေသာေဒသသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ေပးျခင္း ဟူေသာ ျပစ္ဒဏ္ကိုပယ္ဖ်က္ေပးရန္အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ဌာနဆိုင္ရာ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအား အေရးယူအျပစ္ေပးရာ၌ (၁) ေဝးလံေဒသသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕တာဝန္ေပးျခင္း၊ (၂) ရာထူးတစ္ဆင့္ေလၽွာ႔ျခင္း၊ (၃) လစာေငြ ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ (၄) ႏွစ္တိုးရပ္ဆိုင္းျခင္း စသျဖင့္ ယေန႔အထိ က်င့္သုံးေနသည္မွာ ဌာနလုပ္ထုံးလုပ္နည္းသဖြယ္ျဖစ္လာပါသည္။ အခ်ိဳ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ျပည္မမွ စိတ္ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေဝးလံေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ရွိပါေၾကာင္း၊  အျပစ္ေပးခံရ၍ ေျပာင္းေရႊ႕လာရသူ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ဆင္းရဲၿပီး ဘဝပ်က္သည္အထိ ေသာက္စားတတ္ လာျခင္း၊ ေဒသေနျပည္သူမ်ား မုန္းလာ၍ “အထက္သို႔ တိုင္ၾကားၿပီး ျပန္ေျပာင္းရမယ္” ဟူေသာ စိတ္အေတြ

(ခ)-ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ခန္႔ထားျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္း၊ အရည္အခ်င္း တူညီပါက ေဒသခံျပည္နယ္သားမ်ားအား ဦးစားေပးစီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

(ခ)-ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ခန္႔ထားျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္႐ုံးခ်ဳပ္မ်ားတြင္ အလွည့္က်တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေစျခင္း၊ အရည္အခ်င္း တူညီပါက ေဒသခံျပည္နယ္သားမ်ားအား ဦးစားေပးစီစဥ္ ေဆာင္